Gå til hovedindhold

Faglighed, fleksibilitet og arbejdstid

Hedensted Kommune: Fra rulleplan til pusleplan giver bedre vagtdækning

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Siden 2021 har man i Hedensted Kommune arbejdet innovativt med vagtplanlægning, idet man er skiftet fra rulleplaner til såkaldte ’pusleplaner’. Navnet indikerer, at man er gået fra planer med faste vagtrul til planer, der er lagt som et puslespil, der tager højde for både medarbejdernes ønsker og behovet for vagtdækning til borgere. Pusleplanerne har medført større fleksibilitet mellem arbejds- og privatliv, hvilket har øget trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne og sikret bedre vagtdækning.

Helsingør Kommune: Arbejdstid er noget, vi taler om

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I 2018 undersøgte Helsingør Kommune medarbejdernes syn på arbejdstid, på ældreområdet. På den baggrund begyndte lederne at tilbyde deres medarbejdere at gå op i tid – evt. på fuldtid. Det har skabt fleksibilitet omkring medarbejdernes ønsker til arbejdstid og har, i forhold til rekrutteringsudfordringerne, gjort kommunens arbejdspladser mere attraktive.

Horsens Kommune: Hverdagsguider sætter ord på faglig stolthed

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I Horsens Kommune har man siden 2016 uddannet medarbejdere i hjemmeplejen til såkaldte ’hverdagsguider’. Indsatsen har bidraget til, at der er kommet fokus og ord på fagligheden – og skabt faglig stolthed blandt social- og sundhedsmedarbejderne.

Kolding Kommune: Supervision skaber fagligt overskud

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Kolding Kommune igangsatte i 2020 et pilotprojekt om supervision på kommunens plejehjem, der havde til formål at fremme faglig refleksion og undgå udbrændthed og stress blandt medarbejderne. Indsatsen har medført et større fagligt overskud og styrkede relationer mellem medarbejderne.

Odense Kommune: Mere tid er bedre tid

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I november 2021 igangsatte Odense Kommune projektet ’Lidt op i tid. Gør en forskel’. Indsatsen er målrettet social- og sundhedspersonale ansat på deltid, og skal øge medarbejdernes opmærksomhed på behovet for, at flere går op i tid. Indsatsen er ét blandt flere initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet.

Sønderborg Kommune: Mere faglig ledelse – til gavn for borgeren

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I Sønderborg Kommune omlagde man i begyndelsen af 2020 den kommunale Hjemme- og Sygepleje, som består af ca. 500 medarbejdere. Omlægningen skal sikre et løft i plejen på området, og at der i det daglige tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Omlægningen har bidraget til et øget fokus på at bringe medarbejdernes faglighed på spil på tværs af faggrupper samt en styrket feedback kultur.