Arbejdsmiljø Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje er én af de branchegrupper, der er blevet udpeget i aftalen om nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, og som derfor skal lave en styrket indsats for at sikre et sikkert og sundt ergonomisk- og psykisk arbejdsmiljø frem mod 2030. Branchegruppen dækker i kommunale sammenhænge ældreplejen og det specialiserede døgnområde.

En styrket indsats i døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje er udpeget til at skulle lave en styrket indsats for at forebygge og nedbringe fysiske belastninger i arbejdet, krænkende handlinger, vold og trusler samt ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder. Udpegningen af døgninstitutioner og hjemmepleje er baseret på, at branchegruppen dels har en høj forekomst af de konkrete arbejdsmiljøproblemer og dels er af en vis størrelse.

Forskningen viser, at høje fysiske belastninger i arbejdet, såsom fx tunge løft, skub og træk, arbejde med bøjet ryg mv., kan øge risikoen for smerter, sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ligeledes viser forskning, at krænkende handlinger, herunder fx vold og trusler om vold, mobning og seksuel chikane øger risikoen for langvarigt sygefravær, samt risikoen for at udvikle depression. Omvendt viser forskningen, at udviklingsmuligheder og indflydelse i arbejdet fremmer trivsel og psykisk velbefindende, og kan være med til at begrænse længerevarende sygefravær. Der er derfor gode grunde til at styrke det arbejdsmiljøarbejde, der allerede gøres ude på de kommunale arbejdspladser.

Ved at følge ikonerne øverst på siden finder I udvalgte værktøjer og redskaber, der kan understøtte jer i arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats.

 

×

Log ind