Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

En styrket indsats i døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje er udpeget til at skulle lave en styrket indsats for at forebygge og nedbringe fysiske belastninger i arbejdet, krænkende handlinger, vold og trusler samt ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

SOSU med ældre kvinde

Indhold

  Udpegningen af døgninstitutioner og hjemmepleje er baseret på, at branchegruppen dels har en høj forekomst af de konkrete arbejdsmiljøproblemer og dels er af en vis størrelse.

  Forskningen viser, at høje fysiske belastninger i arbejdet, såsom fx tunge løft, skub og træk, arbejde med bøjet ryg mv., kan øge risikoen for smerter, sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ligeledes viser forskning, at krænkende handlinger, herunder fx vold og trusler om vold, mobning og seksuel chikane øger risikoen for langvarigt sygefravær, samt risikoen for at udvikle depression. Omvendt viser forskningen, at udviklingsmuligheder og indflydelse i arbejdet fremmer trivsel og psykisk velbefindende, og kan være med til at begrænse længerevarende sygefravær. Der er derfor gode grunde til at styrke det arbejdsmiljøarbejde, der allerede gøres ude på de kommunale arbejdspladser.

  Ved at følge ikonerne øverst på siden finder I udvalgte værktøjer og redskaber, der kan understøtte jer i arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Møller Nielsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3971

  E-mail: tmni@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  E-mail: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk