Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

Fysiske belastninger

Her på siden har vi samlet en række udvalgte materialer, der kan understøtte jeres arbejde med en styrket forebyggelseskultur, der tager hånd om de fysiske krav, der er i arbejdet i ældreplejen og det specialiserede døgnområde.

Indhold

  Nedenfor finder I redskaber og værktøjer, som I kan bruge i arbejdet med at skabe en god forflytningskultur, sikre bedre brug af hjælpemidler, og hvordan I ved hjælp af få enkle øvelser kan få en stærkere krop med færre smerter.

  Materialerne er udvalgt specielt til jeres fagområde, og er simple og lettilgængelige værktøjer, som I både kan tage med i arbejdsmiljøgruppen, på personalemødet eller lignende.

  Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration tilbyder forløb, hvor I kan få hjælp til udvikle og afprøve nye veje til forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

  Læs mere om Besøgsteamet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Forflyt med omtanke er en række værktøjer til at fremme god forflytningspraksis og forebyggelse af akut fysisk overbelastning. Til værktøjerne er knyttet 8 anbefalinger for god forflytningspraksis og 8 podcasts. Værktøjerne indeholder læringsredskaber, quiz, stickers, øvelser m.v. og kan bruges i vilkårlig rækkefølge efter jeres behov.

  Find Forflyt med omtanke på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Tag snakken - bryd vanerne er et dialogværktøj om at forebygge muskel- og skeletbesvær. Værktøjet kan hjælpe til at få en dialog i gang om forebyggelseskultur og består af refleksionsspørgsmål, en skydeskive til at kortlægge og prioritere fokusområder samt en handleplan. Dialogværktøjet kan bruges til et personalemøde eller på en personaledag.

  Find Tag snakken – bryd vanerne på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Forflytningsguiden henvender sig til ansatte i bl.a. ældreplejen og har fokus på de vigtigste elementer og forudsætninger for god forflytning. Guiden beskriver grundprincipper for god forflytning, brug af hjælpemidler, roller i forflytning samt en række metoder i forhold til forflytningsarbejdet.

  Find Forflytningsguiden på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Forflytningskultur sætter fokus på, at forflytningspraksis også handler om holdninger til sundhed, det gode samarbejde, læring og videndeling, støtte fra kollegaer m.v. Materialet giver inspiration og konkrete ideer til, hvordan I med metoden ’forflytningsblomsten’ kan udvikle jeres forflytningspraksis.

  Find Forflytningskultur på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Hjælpemidler er dine arbejdsredskaber i hverdagen henvender sig til jer, der arbejder med forflytninger i social- og sundhedssektoren.  Her findes gode råd om brug af arbejdsredskaber og hjælpemidler, som skal hjælpe til at skåne jeres kroppe.

  Find Hjælpemidler er dine arbejdsredskaber i hverdagen på Forflyt.dk

  Siden administreres af BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Flerstrenget indsats er en temaside om, at muskel- og skeletbesvær påvirkes af andre faktorer end de rent fysiske belastninger. Oplevelsen af smerter hænger også sammen med bl.a. samarbejde, indflydelse og ledelse. Derfor er der behov for en flerstrenget indsats og der gives på siden nogle bud på, hvordan det kan ske.

  Læs mere om en Flerstrenget indsats på af BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Små elastikøvelser i arbejdstiden – kan potentielt nedbringe langtidssygefraværet med 13 pct.

  Småøvelser i arbejdstiden kan fx hjælpe pædagoger og social- og sundhedsassistenter/hjælpere med at få en stærkere krop med færre smerter og dermed bygge oven på det vigtige forebyggende arbejde, hvor de fx anvender hjælpemidler.

  Læs mere om små elastikøvelser i arbejdstiden på NFA's hjemmeside.

  Se film med et 10 minutters træningsprogram på NFA’s hjemmeside.

  Find en lille pjece med elastikøvelser på NFA’s hjemmeside.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Møller Nielsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3971

  E-mail: tmni@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  E-mail: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk