Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

Krænkende handlinger fra borgere

Her på siden har vi samlet en række udvalgte materialer, der kan understøtte jeres arbejde med en styrket forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder bl.a. vold og trusler om vold fra borgere og pårørende.

Indhold

  Nedenfor finder I redskaber og værktøjer, som I kan bruge i arbejdet med at styrke forebyggelsen af bl.a. udadreagerende adfærd i form af vold og trusler om vold, seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere.

  Materialerne er udvalgt specielt til jeres fagområde, og er simple og lettilgængelige værktøjer, som I både kan tage med i arbejdsmiljøgruppen, på personalemødet eller lignende.

  Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration tilbyder forløb, hvor I kan få hjælp til udvikle og afprøve nye veje til forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

  Læs mere om Besøgsteamet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Guider om vold består af seks guider og startkort, som I kan bruge til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Guiderne er til jer, der sjældent oplever trusler eller vold.

  Find Guider og kort om vold på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Tæt på Vold er et simpelt dialogspil, der har til formål at skabe en god dialog i en personalegruppe om holdninger, erfaringer og ideer til at forebygge vold.

  Find dialogspillet Tæt på vold på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Materialet giver værktøjer til at forebygge vold og trusler mod udgående medarbejdere ved at være godt forberedt på opgaven, at håndtere situationer rigtigt og at få bearbejdet kritiske episoder.

  Læs materialet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Metoder mod vold er et videns- og inspirationssite til TRIO med cases fra arbejdspladser og værktøjer som hjælp til at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med borgere med særlige problemstillinger.

  Find metoder mod vold (vpt.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger og inspirationsmateriale, der skal understøtte ældreplejen i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd.

  Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger og inspirationsmateriale. 

  Redskaber kan bruges til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og i samarbejde med borgerne.

  Find redskaber til forebyggelse af voldsomme episoder på Socialstyrelsens hjemmeside.

  STOP – Forbyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter er et inspirationshæfte med konkrete værktøjer, der kan hjælpe til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen, når det handler om håndtering af krænkende handlinger af seksuel karakter.

  Find STOP – Forbyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Hvor går grænsen? er en kampagne udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet om, at seksuel chikane skal forebygges og håndteres. Kampagnematerialet indeholder konkrete værktøjer, der hjælper med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og med at håndtere situationer med uønsket seksuel opmærksomhed.

  Find Hvor går grænsen? på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Sæt gang i dialog om digital chikane på arbejdspladsen består af 4 fakta-kort med forskellige emner og dialogspørgsmål, der kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane.

  Find Sæt gang i dialog om digital chikane på arbejdspladsen på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Læs også BFA Velfærd og Offentlig administrations Temaside om digital chikane, hvor I kan finde mere om systematisk forebyggelse og effektiv håndtering, hvis en medarbejder rammes af digital chikane.

  Temaside om digital chikane

  At arbejde i borgerens hjem handler om dilemmaer mellem hensynet til borgeren og ens eget arbejdsmiljø. Blandt udfordringerne kan fx være, at forholdene i borgerens hjem ændrer sig, at borgerens helbred eller adfærd ændrer sig eller at borgeren nægter at samarbejde. Vejledningen sætter fokus på, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan arbejde systematisk med disse udfordringer og giver eksempler på konkrete redskaber, der kan bidrage til, hvordan medarbejderne kan håndtere situationer i borgerens hjem.

  Find At arbejde i borgerens hjem på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

  Sidst opdateret: 2. juli 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Møller Nielsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3971

  E-mail: tmni@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  E-mail: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk