Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Social

Sociale og psykiatriske indsatser givet til borgere i jobcentrene

I løbet af 2021 modtog 11 pct. af borgerne i jobcentrene en eller flere af en række udvalgte servicelovsydelser. Der er dog store forskelle på de enkelte målgrupper i jobcentrene, hvor nogle grupper ofte og andre sjældent modtager servicelovsydelser

01. maj 2023
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Hovedkonklusioner

  • I uge 53 i 2020 modtog 407.000 personer ydelser i jobcentrene. I løbet af 2021 modtog 11 pct. af disse personer en eller flere udvalgte servicelovsindsatser fra kommunerne.
  • Der er store forskelle på andelen, der modtager de udvalgte servicelovsydelser, i de forskellige målgrupper. Blandt aktivitetsparate på uddannelseshjælp er modtagerandelen 48 pct., blandt personer i ressourceforløb 36 pct., blandt a-dagpenge er det 2 pct. 
  • Andelen af jobcenterets målgrupper, som modtog kategorier af kommunale servicelovsydelser:
   •  6 pct. pleje/behandling – ressourceforløb (15 pct.), aktivitetsparate kontant-/udd.hjælp (12 pct.)
   •  5 pct. socialpædagogisk støtte - aktivitetsparat udd.hjælp (30 pct.), ressourceforløb (23 pct.).
   •  2,3 pct. botilbud, herberger mv. – især blandt aktivitetsparate på udd.hjælp (16 pct.).
   • 0,4 pct. aktivitetstilbud, 0,1 pct. ledsagerordninger (BPA mv.)
  • Ca. 10 pct. i jobcentrenes målgrupper modtog en eller anden form for indsats i hospitalspsykiatrien i 2021. Indsatserne vedrører især unge på uddannelseshjælp (33 pct. blandt aktivitetsparate og 20 pct. blandt uddannelsesparate) efterfulgt af personer under ressourceforløb (25 pct.). Omvendt er det forholdsvist få modtagere af a-dagpenge (2 pct.).
  • Godt hver tredje i jobcentrenes målgrupper er på et tidspunkt siden 1995 diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse. Omfanget varierer fra ca. 80 pct. blandt aktivitetsparate på uddannelseshjælp og personer i ressourceforløb til 19 pct. blandt modtagere af a-dagpenge. Blandt personer som ikke er i jobcenteret eller på førtidspension udgør andelen 14 pct.
  • Ca. hver fjerde i jobcentrenes målgrupper har en psykiatrisk diagnoseregistrering inden for de seneste 5 år. Blandt disse er belastningsreaktioner (stress, PTSD mv.) og depression de mest  hyppigt forekommende, men også angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, psykotiske lidelser og ADHD har et vist omfang. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lasse Vej Toft

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3512

  E-mail: lvt@kl.dk