Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre

Kronisk sygdom i befolkningen

Omkring 1 mio. danskere har mindst én af syv udvalgte kroniske sygdomme. De mest udbredte er astma, type 2-diabetes, knogleskørhed og KOL. Forekomsten er højest blandt de ældste over 80 år, hvor halvdelen har kronisk sygdom, men antalsmæssigt er der flest med kronisk sygdom under 67 år. Der er sket en stor stigning i forekomsten af kronisk sygdom siden 2005 – især blandt de ældste og især i forekomsten af multisygdom.

14. sep. 2023
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Omkring 1 mio. danskere har kronisk sygdom (syv udvalgte), svarende til knap hver femte. Astma er hyppigst, men også KOL, type -2 diabetes og knogleskørhed er udbredt i befolkningen. Hvert år debuterer ca. 60.000 danskere med en af de syv udvalgte kroniske sygdomme
  • Forekomsten af kronisk sygdom stiger markant med alderen. Halvdelen af 80+ årige har mindst én kronisk sygdom. Antallet af borgere med kronisk sygdom er dog størst blandt borgere under 67 år. Blandt børn og unge er forekomsten meget lav – især hvis man ekskluderer astma.
  • Der er sket en stigning i forekomsten af kronisk sygdom i befolkningen på omkring 40 pct. siden 2005. Forekomsten skyldes ikke en stigning i antallet af nye tilfælde, tværtimod. Det tyder på stigende overlevelse blandt borgere med kronisk sygdom. Stigningen i sygdomsforkomst er størst for type 2-diabetes, knogleskørhed og astma. Forekomsten af KOL er derimod faldende.
  • Efter mange år med stærkt stigende forekomst af kronisk sygdom bandt de ældste, er forekomsten nu stagnerende. Sideløbende har antallet af nye tilfælde blandt de ældste været faldende. Det tyder på øget overlevelse blandt de kronisk syge. Som konsekvens af dette – og pga. den demografiske udvikling generelt – er en stigende andel af alle borgere med kronisk sygdom over 67 år.
  • Der er store kommunale forskelle i forekomsten af kronisk sygdom. Forskellene følger i høj grad den kommunale variation i andelen af ældre i kommunerne. Der er dog også regionale mønstre, der tyder på praksisforskelle i hospitalsindsatsen, fx høj forekomst af demens i Region Syddanmak og høj forekomst af knogleskørhed i Region Nordjylland.
  • Hver syvende borger med kronisk sygdom har mindst to sygdomme samtidigt (multisygdom). Andelen er fordoblet siden 2005. Kombinationer af udbredte sygdomme med stærk aldersgradient er hyppigst (knogleskørhed, KOL og type 2-diabetes).
  • Det kan ikke på baggrund af denne analyse afgøres, om eller i hvor høj grad den stigende sygdomsforekomst skyldes stigende sygelighed i befolkningen, øget screening og udredning for sygdomme, som gør at flere (milde) tilfælde registreres eller bedre overlevelse med sygdommene.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk