Gå til hovedindhold

Arkiv

417 resultater

Kortere indlæggelser kræver styrkelse af det nære sundhedsvæsen

23. apr. 2024
Momentum
Sundhed
Ældre

Danske ældre ligger kortere og kortere tid på sygehuset, hvor også antallet af sengepladser er faldet markant. Alt imens antallet af midlertidige sengepladser i kommunerne er stigende, uden at finansieringen er fulgt med. Udviklingen understreger behovet for øget fokus på det nære sundhedsvæsen, lyder det fra organisationer og sundhedsprofessor.

Kystbeskyttelsesprojekter oversvømmes af regelforviklinger, borgerklager og økonomiske barrierer

10. apr. 2024
Momentum
Klima

Kommuner oplever store udfordringer, når de arbejder med kystbeskyttelsesprojekter. Lovene på området modarbejder hinanden, finansieringsmulighederne er ringe, og borgernes klagemuligheder forsinker projekterne. Det viser en ny Momentum-undersøgelse. Forsker og digelag-forening efterspørger bedre økonomiske rammer og retningslinjer.

Flertal af danskerne: frivillige bliver nødt at spille en større rolle i ældreplejen

19. mar. 2024
Momentum
Velfærd

Er frivillige kræfter nøglen til at styrke ældreomsorgen? Det tyder i hvert fald på, at danskerne ser det som en mulighed. 3 ud af 4 tror nemlig, det bliver nødvendigt med flere frivillige på ældreområdet, og mange er positivt stemte over for tanken, viser en helt ny Momentum-undersøgelse. Og de resultater lægger op til at styrke samarbejdet, mener både KL og Røde Kors og kalder på endnu større samspil. Det kan dog blive en udfordring at få danskerne til selv at stille op, viser undersøgelsen.

Dosispakket medicin frigør sundhedspersonalets hænder – og nu begynder flere og flere danskere at bruge det

19. feb. 2024
Momentum
Sundhed
Ældre

Andelen af danskere, der får maskinelt dosispakket medicin, er på bare to år steget med 42 procent. Og det er både med til at lette byrden for landets sygeplejersker og SOSU-assistenter og giver samtidig større patientsikkerhed. Fremgangen skyldes et styrket fælles fokus på tværs af sundhedsvæsenet, men flere borgere bør komme med på ordningen, mener KL – og kalder på yderligere styrkelse af samarbejdet.

Hvert andet barn i specialtilbud får offentlig forsørgelse 10 år efter 9. klasse

01. feb. 2024
Momentum

Et årti efter skoleafslutning er hver anden elev fra landets specialtilbud på offentlig forsørgelse. Langt færre får også en ungdomsuddannelse eller har et fuldtidsarbejde ti år efter, og det kalder på en overvejelse om, hvordan vi hjælper det enkelte barn bedst til voksenlivet, mener flere parter. Mange børn ville nemlig rustes bedre til fremtiden i den almene folkeskole – men det kræver arbejde og investeringer for at lykkes, lyder det fra KL, som vender pilen mod nationalpolitiske prioriteringer.

Flere ældre skal have sygepleje i hjemmet efter indlæggelse

23. jan. 2024
Momentum
/ Sundhed

Andelen af ældre over 80 år, der efter en hospitalsindlæggelse har brug for den kommunale sygepleje, er stigende. Samtidig stiger frekvensen af kommunale sygeplejebesøg til ældre over 80 år. Kuren er øget fokus på det nære sundhedsvæsen, lyder det fra kommuner og regioner. KL vil styrke sundhedsklyngerne, mens regionerne ønsker at overtage hele ansvaret for opgaveløsningen.