Gå til hovedindhold
Nyhed
Sundhed
Høringssvar

Kommunernes svar på Sundhedsstruktur-kommissionens rapport

Alle landets borgmestre, rådmænd på sundheds- og ældreområdet og KL’s bestyrelse står bag et fælles høringssvar til Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering.

Indhold

    Kommunerne er kritiske over for kommissionens anbefalinger, da en så markant centralisering, som der lægges op til, vil betyde mindre demokratisk legitimitet og øget bureaukratisering – og dermed på sigt udfordre den danske velfærdsmodel. Høringssvaret peger på en række anbefalinger, som samlet set bidrager til en omstilling af sundhedsvæsenet, der styrker det nære sundhedsvæsen og dermed fremtidssikrer det samlede sundhedsvæsen.