KL Tema

Situationen i Ukraine

KL følger situationen i Ukraine meget tæt, og KL er løbende i dialog med de nationale myndigheder herom. Krigen i Ukraine har betydet, at kommunerne står overfor nye opgaver. Primært med at modtage de flygtninge, der nu kommer ind i landet fra Ukraine. KL har i den forbindelse oprettet en Ukraine-hotline ukraine@kl.dk , hvor kommunerne kan rette henvendelse samt nedsat et Ukraine-sekretariat, som koordinerer og besvarer henvendelser. KL vil løbende opdatere siden med relevant info.

Rapport

Rapport Danmarks indsats med modtagelse af flygtninge fra Ukraine

KL, Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp opsamler erfaringer og læringspunkter fra det sidste år med modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Det har resulteret i følgende rapport, som kan tilgås her.

Aftale

Aftale Aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere

Regeringen og KL er blevet enige om, at der i denne ekstraordinære situation er brug for nye initiativer til at understøtte kommunerne i deres modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

Ukraine-hotline

Ukraine-hotline Kontakt KL

E-mail til henvendelser fra kommuner om situationen i Ukraine.

Rapport

Rapport Ukrainerapport

I nedenstående rapport finder du dagligt opdaterede tal for antallet af personer med ukrainsk statsborgerskab, som er blevet bopælsregistreret i Danmark og i din kommune.

Aktstykker