Gå til hovedindhold
Ukraine

Materialer til ukrainere

Herunder findes materiale til brug ifm. arbejdet med ukrainere. Materialet er udarbejdet af en række kommuner og stillet til rådighed for andre kommuner. Materialet kan frit downloades fra siden her. Har I som kommune udarbejdet materiale ifm. arbejdet med ukrainere, der kommer til Danmark, som I vil dele, kan det sendes til ukraine@kl.dk.

Indhold

  Deling af kommunernes materialer oversat til ukrainsk

  Københavns Kommune har udarbejdet en husorden for kæledyr på dansk og ukrainsk.

  Dokumenter

  Thisted Kommune har udarbejdet et dokument om ombytning af ukrainsk kørekort til dansk kørekort.

  Dokumenter

  Slagelse Kommune har udarbejdet en folder til forældre med børn i skolealderen. Folderen findes både på dansk, ukrainsk og russisk.

  Dokumenter

  Lolland Kommune har oversat samtykkeblanket til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger til ukrainsk. Teksten er både på dansk og ukrainsk, og blanketten er vedhæftet. Blanketten er udarbejdet i InDesign, og herfra er det muligt at skifte logo, adresse osv. Herudover har Lolland Kommune lavet en del info på ukrainsk på deres hjemmeside:

  український (lolland.dk)

  Dokumenter

  Rebild Kommune har fået oversat et brev om afvisning af midlertidig boligplacering til brug for de situationer, hvor ukrainske flygtninge siger nej til en midlertidig indkvartering, fx fordi de hellere vil blive boende privat eller selv finder en bolig. Brevet bruges som dokumentation for opfyldelse af kommunens forpligtelse. Brevet er vedhæftet på dansk og ukrainsk.

  Dokumenter

  Viborg Kommune har fået oversat dokumentet 'Oplysningspligt' i forbindelse med ansøgning om forsørgelse til ukrainsk. Dokumentet er oversat af tolkebureauet Vitolker.dk.

  Dokumenter

  Esbjerg Kommune har lavet vedhæftede folder på dansk og ukrainsk til nye ukrainske borgere. Folderen vejleder om opstart af en tilværelse i Esbjerg Kommune.

  Dokumenter

  Aarhus Kommune har udarbejdet drejebøger for indskrivning/modtagelse af ukrainske børn i dagtilbud, skole og klub og en drejebog for oprettelse af modtagerklasser. Disse er ikke oversat.

  Dokumenter

  Aalborg Kommune har udarbejdet vejledninger vedr. oplysningspligt og vejledning vedr. 225-timers regel, loft over ydelse og enkeltydelser.

  Dokumenter

  PPR i Aalborg Kommune har lavet en folder til forældre og fagprofessionelle om hvordan man kan støtte op om børn, der har været udsat for voldsomme hændelser.

  Dokumenter

  Sidst opdateret: 23. februar 2024