KL om nærhedsreformen

KL mener, at der er brug for at opprioritere og forny debatten om, hvordan vi skal indrette os for at skabe mest mulig nærhed og kvalitet i den offentlige sektor. Den mere og mere detaljerede styring spænder ben for, at man i leveringen af velfærden kan tage højde for borgernes individuelle og til tider komplekse situation, og at man hurtigt kan tilpasse servicen til forandringer og ny viden. Vi skal styrke kvaliteten i velfærden ved at flytte balancen væk fra kontrol og detailstyring og hen mod fleksibilitet, faglighed, sund fornuft og lokal ledelse.