KL Tema

KL's input til nærhedsreform

Historien viser os, at reformer med ambitioner om mere tillid, ledelse og faglighed nemt kan ende med ikke at blive til mere end flotte ord. KL’s udgangspunkt er, at man er nødt til at gå meget konkret til værks, hvis man skal flytte noget. KL vil løbende bidrage med forslag til, hvordan vi får sat handling bag ordene, så vi får taget et langsigtet og ægte opgør med regler og styringssystemer, som spænder ben for den bedste indsats til borgerne. Forslagene vil være at finde på denne side.

KL om nærhedsreformen

KL mener, at der er brug for at opprioritere og forny debatten om, hvordan vi skal indrette os for at skabe mest mulig nærhed og kvalitet i den offentlige sektor. Den mere og mere detaljerede styring spænder ben for, at man i leveringen af velfærden kan tage højde for borgernes individuelle og til tider komplekse situation, og at man hurtigt kan tilpasse servicen til forandringer og ny viden. Vi skal styrke kvaliteten i velfærden ved at flytte balancen væk fra kontrol og detailstyring og hen mod fleksibilitet, faglighed, sund fornuft og lokal ledelse.