Gå til hovedindhold
Nyhed
Tema

Helhedsorienterede indsatser

En nærhedsreform bør handle om at give plads til fleksibilitet, så kommunerne sammen med borgeren kan tilrettelægge en individuel indsats. Det betyder også, at der bør være mulighed for at fravige regler og proceskrav i sektorlovgivninger, når det giver mening for den enkelte borger eller familie. KL og kommunerne har gennem mange år efterlyst en lovgivning. som gør det muligt at sammensætte indsatsen på tværs af sektorområder.

01. okt. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Kommunerne ønsker at tilbyde borgere og familier i komplekse livssituationer en indsats, der tager afsæt i den enkelte borger eller families drøm­me, ressourcer og samlede livssituation, og hvor den enkelte borger oplever at modtage en helhedsorienteret og koordineret indsats.

  For borgere eller familier med komplekse og sammensatte problemer kan den traditionelle opdeling af fagområderne i den offentlige sektor imidlertid betyde, at deres kontaktflade med det offentlige kan blive svær at overskue og i nogle tilfælde trække i forskellige retninger. Tilsvarende kan det være vanskeligt for sagsbehandlere i forskellige enheder skabe et samlet overblik over borgerens kontaktflader.

  KL og kommunerne er derfor glade for, at et bredt politisk flertal i december 2018 indgik en principaftale om at skabe en ny lovramme for helhedsorienteret indsats.

  KL foreslår:

  • Den nye hovedlov bør afløse alle lovkrav i de sektorspecifikke lovgivninger. Det er afgørende at den nye hovedlov ikke øger bureaukrati og administration.
  • Det skal altid være behovet hos den enkelte borger eller familie, der er udslagsgivende for, hvem der omfattes af hovedloven. Kommunerne skal derfor altid kunne foretage en konkret individuel faglig vurdering af, hvem der vil have behov for en særlig koordineret indsats.
  • Sundhedslovsindsatser bør indgå i hovedloven, da en stor del af målgruppen for hovedloven vil modtage indsatser efter sundhedsloven.

  Læs om KL's publikation om helhedsorienterede indsatser (marts, 2021)