Gå til hovedindhold
Nyhed
Tema

Generelt om nærhedsreformen

KL mener, at der er brug for at opprioritere og forny debatten om, hvordan vi skal indrette os for at skabe mest mulig nærhed og kvalitet i den offentlige sektor.

19. jul. 2023

Indhold

  Der er behov for at gentænke rammerne for levering af velfærd. Velfærden bliver bedre, når man som leder og medarbejder har mulighed for at bringe lokale forhold og faglig viden i spil. Det giver bedre mulighed for at tilrettelægge indsatsen efter den konkrete situation, og det giver større motivation og arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere.

  Den mere og mere detaljerede styring spænder ben for, at man i leveringen af velfærden kan tage højde for borgernes individuelle og til tider komplekse situation, og at man hurtigt kan tilpasse servicen til forandringer og ny viden. Vi skal styrke kvaliteten i velfærden ved at flytte balancen væk fra kontrol og detailstyring og hen mod fleksibilitet, faglighed, sund fornuft og lokal ledelse.

  Vi skal være mere tilbageholdne med at gribe til detaljerede regler og nye styringsværktøjer, når vi vil forbedre kvaliteten. Detailregler kan være tidsrøvere, som flytter fokus fra resultater til formalia.  

  Derimod er veje til bedre kvalitet at arbejde kontinuerligt med at understøtte:

  • Medarbejderes faglighed, ordentlighed og sammenhæng i opgaveløsningen ift. at tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forudsætninger.
  • En stærk og nærværende ledelse og et fagligt miljø med mulighed for sparring og læring.
  • En tæt inddragelse af borgere, brugere og pårørende.
  • Et stærkt samspil med de folkevalgte.
  • Dokumentation, tilsyn og klageadgang mv. tilrettelagt på en måde, så det understøtter faglighed og kvalitet i stedet for at fjerne fokus fra kerneopgaven.

  Forskning og analyser

  Nedenfor linker vi til udvalgt forskning, analyser og redskaber, som knytter sig til nærhedsreformen.