Gå til hovedindhold
Nyhed
Tema
Dagtilbud

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet bør nærhedsreformen handle om at styrke kvaliteten. Det handler om, at man kommunalt kan sætte retning for dagtilbudsvæsenet stående på solid viden om området samtidig med, at ledelser og medarbejdere har mulighed for og kompetencer til at løfte kvaliteten.

28. sep. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Undersøgelser viser, at der er behov for at løfte kvaliteten i dagtilbud, og at der er store forskelle på kvaliteten mellem kommunerne, de enkelte dagtilbud i kommunen og endda inden for den samme institution.

  Normeringer har en betydning for kvaliteten. Der er lovbundne normeringer på vej. Men kvalitet handler også om andet og mere end normeringer. Der er derfor behov for at løfte blikket og nuancere vores syn på kvalitet, hvis vi skal indfri ambitionerne. Der er behov for, at kommunerne kan følge op på og udvikle kvaliteten på området. Her er det afgørende med styrket indsigt fx fra et kvalitetsstudium, og det er afgørende, at der er et kommunalt tilsyn, som løbende kan understøtte kvalitetsudviklingen.  

  KL foreslår:

  • At kvaliteten af de pædagogiske grunduddannelser løftes.
  • At igangsætte et studie af kvaliteten i danske dagtilbud i 2020, som aftalt i Økonomiaftalen for 2020, som skal give fælles viden om, hvordan kvaliteten er i de danske dagtilbud, samt hvad der skaber størst mulig kvalitet.
  • At skabe mere sammenhæng på børneområdet ved at nedsætte en koordinationsgruppe for børn, der samler kommunale repræsentanter og de ministerier, som har ansvar for børn.
  • At skabe bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole ved at udvide loven om landsbyordninger, så kommunerne i langt højere grad kan organisere en folkeskole, SFO og et dagtilbud med en fælles leder og bestyrelse, der sikrer sammenhæng for børnene.
  • At afsætte flere midler til praksisrelevant forskning i småbørnsområdet, og nedsætte et forskningsråd. Samt at tilknytte et advisory board med repræsentanter fra praksis, parterne og aftagerfeltet.
  • At kommunerne får bedre mulighed for at dele data på tværs af systemer og organisationsformer, så det reelt er muligt at samarbejde på tværs af fagligheder, organisationer og sektorer.
  • At begrænse anvendelsen af nationale puljer, da ansøgningsprocessen oftest er meget bureaukratisk og ressourcetung. Det er en barriere for den lokale udvikling af kvaliteten, da det giver manglende sammenhæng og mulighed for at kunne prioritere lokalt.