Gå til hovedindhold

KL's input til nærhedsreform

8 resultater

Generelt om nærhedsreformen

19. jul. 2023
Nyhed
Tema

KL mener, at der er brug for at opprioritere og forny debatten om, hvordan vi skal indrette os for at skabe mest mulig nærhed og kvalitet i den offentlige sektor.

Helhedsorienterede indsatser

01. okt. 2020
Nyhed
Tema

En nærhedsreform bør handle om at give plads til fleksibilitet, så kommunerne sammen med borgeren kan tilrettelægge en individuel indsats. Det betyder også, at der bør være mulighed for at fravige regler og proceskrav i sektorlovgivninger, når det giver mening for den enkelte borger eller familie. KL og kommunerne har gennem mange år efterlyst en lovgivning. som gør det muligt at sammensætte indsatsen på tværs af sektorområder.

Dagtilbud

28. sep. 2020
Nyhed
Tema
Dagtilbud

På dagtilbudsområdet bør nærhedsreformen handle om at styrke kvaliteten. Det handler om, at man kommunalt kan sætte retning for dagtilbudsvæsenet stående på solid viden om området samtidig med, at ledelser og medarbejdere har mulighed for og kompetencer til at løfte kvaliteten.

Sundhed

24. sep. 2020
Nyhed
Tema
Sundhed

Der er brug for en sundhedsreform, som er bredere end en nærhedsreform. Men centrale principper om nærhed i organisering og nærhed i indsatsen bør tænkes ind i en kommende sundhedsreform.

Social

24. sep. 2020
Nyhed
Tema
Social

På socialområdet bør nærhedsreformen handle om at udvikle og fremme løsninger, som er gearet til den udvikling og den massive tilvækst i borgere, der har brug for hjælp, vi ser området. Der er brug for at nytænke regelgrundlaget på socialområdet, så kræfterne i højere grad kan bruges på det, der giver værdi for borgerne.

Folkeskolen

24. sep. 2020
Nyhed
Folkeskole

En nærhedsreform på folkeskoleområdet bør handle om at skabe den rette balance, som giver skolerne frihed samtidig med, at de profiterer af at være en del af et sammenhængende skolevæsen, hvor forvaltningen kan være en understøttende hånd i ryggen på ledere og medarbejdere.