Gå til hovedindhold
Sundhed

Kvalitetetsstandarder for forbyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsen har d. 26. januar 2024 offentliggjort kvalitetstandarder for forebyggelsestilbud til borger med kronisk sygdom.

Indhold

  Baggrund for kvalitetsstandarderne

  Sundhedsstyrelsens har udarbejdet kvalitetsstanderne på baggrund af den politiske aftale om sundhedsreform fra 2022. Heri fremgår, at ”Sundhedsstyrelsen vil i 2023 få til opgave at levere de nærmere faglige kvalitetskrav og -anbefalinger i forhold til træning, kostomlægning og patientuddannelse inden for den aftalte økonomiske ramme”.

  Med den politiske aftale afsættes 102,9 mio. kr. i 2023, 103,6 mio. kr. i 2024, 104,8 mio. kr. i 2025, 107,8 mio. kr. i 2026 og 127,4 mio. kr. i 2027 og 2028 og herefter 130,4 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til implementering og drift af kvalitetsstandarderne.

  Opmærksomhedspunkter fra KL

  Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard bygger ovenpå og erstatter de tidligere anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

  KL har en række opmærksomhedspunkter til kommunerne i forhold til de nye standarder.

  Du kan læse mere i links nedenfor.