Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Røgfri udearealer

Kræftens Bekæmpelse og Center for Forebyggelse i praksis har med afsæt i KL's inspirationskatalog "Røgfri Udearealer" afholdt temadage om arbejdet med at indføre røgfri udearealer, hvor børn og unge færdes.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Temadagen "Røgfri udearealer" satte fokus på partnerskabet "Røgfri Fremtid" 2030 og kommunernes bidrag til målsætningen om, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge, som ryger, og at færre end 5 pct. at voksne ryger.

  Børn og unge og rygning hører ikke sammen. Alligevel ryger næsten hver femte af de 15-årige i Danmark hver dag eller indimellem. Over halvdelen af dem, der ryger, begyndte inden, de fyldte 18 år. Den seneste nationale undersøgelse af unges sundhedsvaner "Ungdomsprofilen 2014" viste, at 37 pct. af eleverne på de danske erhvervsuddannelser ryger dagligt sammenlignet med 12 pct. på gymnasierne.

  Mange kommuner ønsker at bakke op om "Røgfri Fremtids" vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Desuden skal der arbejdes med flerstrengede indsatser på folkeskoler og samarbejder med ungdomsuddannelser for at forebygge rygestart og fremme rygestop og røgfri miljøer.

  Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan egen kommune kan hjælpe med at nå den ambitiøse målsætning. Desuden var ønsket at inspirere til at etablere røgfri udearealer udvalgte steder i byrummet, hvor børn og unge færdes, f.eks. på legepladser, idrætsanlæg, ved busstoppesteder og foran ungdomsuddannelser. Dette i samarbejde med kommunens Teknik og Miljøområde.

  På temadagen deltog ledere og konsulenter, der har interesse i at styrke det tobaksforebyggende arbejde.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser om:

  • Hvad indebærer det at indgå i partnerskabet på kommunalt niveau?
  • Hvad er den lokale projektleders rolle?
  • Hvilke mål og indsatser?
  • Hvem er dine lokale samarbejdspartnere?

  Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden ønsker at engagere flere parter i et bredt partnerskab, som skal bane nye veje i arbejdet med tobaksforebyggelse.

  Som partner i "Røgfri Fremtid" støtter man kampagnens hovedbudskaber:

  • Børn og unge har ret til vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg
  Sidst opdateret: 14. november 2023

  Materiale fra dagen

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk