Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

En styrket indsats mod ensomhed blandt unge

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage om kommunens samarbejde med civilsamfundet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.

Indhold

  Langt de fleste unge lever et godt ungdomsliv med venner, uddannelse og fritidsinteresser, men de seneste år har der været en betydelig stigning i andelen af ensomme unge. Ensomhed er et væsentligt aspekt af dårlig mental sundhed. Langvarig ensomhed, isolation og lav grad af social støtte kan have alvorlige konsekvenser, som påvirker sundhed og trivsel.

  De unge, deres familie og venner har selv et ansvar for at skabe relationer og fællesskaber, hvor der drages omsorg, så ingen føler sig ensomme. Dog kan kommune, ungdomsuddannelse og civilsamfund også spille en væsentlig rolle i at forebygge og afhjælpe ensomhed.

  Formålet med temadagen var at få inspiration og drøfte kommunens samarbejde med civilsamfundet om dels tilbud, der afhjælper ensomhed blandt unge samt indsatser, der forebygger ensomhed igennem alsidige og inkluderende fællesskaber med plads til alle unge.

  På temadagen deltog ledere, sundhedskoordinatorer og konsulenter fra kommuner med ansvar for udvikling og planlægning af sundhedsfremmende indsatser målrettet unge.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

  • Flere unge i fællesskabet - muligheder og udfordringer med at afhjælpe ensomhed blandt unge
  • Dele erfaringer om kommunernes samarbejde med civilsamfundet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge
  • Drøftelse af kommunens rolle, muligheder og barrierer for at styrke indsatsen for at mindske ensomhed blandt unge i samarbejde med civilsamfundet
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk

  Specialkonsulent

  Karen Karlsson Eriksen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3859

  E-mail: kae@kl.dk