Politik KKR

KKR Nordjylland

I KKR Nordjylland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 11 kommuner i Region Nordjylland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester Thomas Kastrup Larsen (A), Aalborg Kommune, er formand for KKR Nordjylland. Næstformand er borgmester Mogens Gade (V) fra Jammerbugt Kommune.

Om KKR Nordjylland

KKR Nordjylland omfatter de 11 kommuner i Region Nordjylland. Der bor lidt under 600.000 indbyggere i Region Nordjylland.

KKR Nordjylland er et samarbejde mellem de 11 kommunalbestyrelser i Region Nordjylland. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Nordjylland mødes som udgangspunkt fem gange om året. 

  • PDF

    Forretningsorden for KKR Nordjylland 2022-2026.pdf

  • PDF

    Folder om KKR Nordjylland 2022-2026.pdf

De regionale fora

KKR Nordjylland udpeger (eller indstiller) for hver valgperiode en lang række kommunale politiske repræsentanter til forskellige regionale fora. Det kan være til såvel lovfæstede regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokale og regionale aftaler.

Som udpeget af KKR Nordjylland repræsenterer man de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland. KKR Nordjylland varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.

KKR Nordjylland arbejder for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere - og arbejde strategisk med udvikling af kommunen.

Administrativ organisering

Kommunernes administrationer og KL’s sekretariat bistår KKR Nordjylland med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed for hvert af de fem kommunekontaktråd. KKR-sekretariatet har fokus på det politiske samarbejde og forestår den politiske mødeforberedelse med udgangspunkt i KKR's møder.

I KKR Nordjyllands Blå Bog nederst og til højre på siden kan du finde oplysninger om medlemmerne af KKR Nordjylland, og hvem der er udpeget til regionale fora. 

PDF

PDF Blå Bog for KKR Nordjylland

×

Log ind