Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Om KKR Nordjylland

I KKR Nordjylland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 11 kommuner i Region Nordjylland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester Lasse Frimand Jensen (A), Aalborg Kommune, er formand for KKR Nordjylland. Næstformand er borgmester Mogens Gade (V) fra Jammerbugt Kommune.

Indhold

  KKR Nordjylland omfatter de 11 kommuner i Region Nordjylland. Der bor lidt under 600.000 indbyggere i Region Nordjylland.

  KKR Nordjylland er et samarbejde mellem de 11 kommunalbestyrelser i Region Nordjylland. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Nordjylland mødes som udgangspunkt fem gange om året. 

  KKR Nordjylland udpeger (eller indstiller) for hver valgperiode en lang række kommunale politiske repræsentanter til forskellige regionale fora. Det kan være til såvel lovfæstede regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokale og regionale aftaler.

  Som udpeget af KKR Nordjylland repræsenterer man de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland. KKR Nordjylland varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.

  KKR Nordjylland arbejder for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere - og arbejde strategisk med udvikling af kommunen.

  Kommunernes administrationer og KL’s sekretariat bistår KKR Nordjylland med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed for hvert af de fem kommunekontaktråd. KKR-sekretariatet har fokus på det politiske samarbejde og forestår den politiske mødeforberedelse med udgangspunkt i KKR's møder.

  I KKR Nordjyllands Blå Bog nederst og til højre på siden kan du finde oplysninger om medlemmerne af KKR Nordjylland, og hvem der er udpeget til regionale fora.