Gå til hovedindhold

22. møde: Dataoptimering i kommunale it-systemer

Automatisering bringer øget effektivitet og datakvalitet, og et nyt initiativ sætter datarettigheder på dagsordenen.

01. maj 2017
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Når automatisering overvejes, vil det ofte være i forbindelse med et ønske om at opnå øget effektivitet. På mødet blev en kortlægning af statslige og kommunale erfaringer med automatisering præsenteret, og den viste, at udover at resultere i en tidsbesparelse på arbejdsopgaver, kan automatisering også resultere i øget datakvalitet. Det er til gengæld ikke lige meget, hvilken løsning der vælges. De billige løsninger kan ofte vise sig at være en dyr investering på den lange bane, hvis man ikke gør sig nøje overvejelser inden anskaffelse og implementering. It-Arkitekturrådet understregede, at det er vigtigt at undersøge det eksisterende marked for automatiseringsløsninger for at sikre sig, at løsninger genbruges. Yderligere påpegede Rådet, at der er tale om midlertidige løsninger. Derfor er det vigtigt, hver gang en kommune anskaffer et nyt it-system, at sørge for at inkorporere den funktion, som en automatiseringsløsning hidtil har måtte udføre, så den dermed kan udfases.

  Sådan lyder det fra initiativet, som præsenterede projektets vision for medlemmerne af Kommunernes It-Arkitekturåd og fik input til udarbejdelsen af en handleplan. Rådet mener, at initiativet er vigtigt og at det ikke er uden udfordringer. Først og fremmest skal det sikres, at borgernes informationer er retvisende på tværs af kommunale systemer. Dernæst er det vigtigt at afklare rettighederne til data. Rådet mener, at der skal tages stilling til, hvem der kan få adgang til informationerne, så det sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til borgernes data.

  En nylig gennemgang af de kommunale høringer af arkitekturrapporter viser tendens til en relativt lav deltagelse. Det er bl.a. blevet påpeget, at rapporterne indeholder meget fakta, men at relationen til anvendelse i rammearkitekturen ikke er så markant, som det oprindeligt var tænkt. For opnå en øget værdiskabelse i høringsprocessen har KL i samarbejde med KOMBIT igangsat en række initiativer, som skal understøtte øget kommunal indflydelse og nytte for projekterne.

  Udover disse emner drøftede It-Arkitekturrådet også fremdriften i rammearkitekturprogrammet, arkitekturinitiativer på socialområdet og et nyligt opstartet projekt om affaldsdata.

  Mødemateriale

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk