Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Netværk

11. møde i Dialogforum: Den gode markedsdialog

Den 12. maj 2021 mødtes KL for 11. gang til dialog med it-leverandører og konsulenthuse, og for anden gang blev mødet afholdt virtuelt. Mødet bød på oplæg, panelsamtale i KL’s studie og seks parallelle dialogsessioner med delprogrammerne under Kommunernes Digitaliseringsprogram. Hovedtemaerne på mødet var dels delprogrammerne under Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025, dels den gode markedsdialog.

Indhold

  Christian Harsløf, direktør i KL, bød velkommen og fortalte om regeringens digitaliseringspartnerskab, som blev nedsat i februar 2021. KL’s formand sidder med i partnerskabet sammen med en række beslutningstagere og eksperter fra bl.a. erhvervslivet, og de skal i fællesskab forsøge at tegne linjerne for fremtidens digitale samfund, herunder den offentlige sektor. For eksempel skal de se på, hvordan samspillet mellem den offentlige sektor og erhvervslivet kan være med til at skabe innovation i den offentlige sektor og hvordan man kan understøtte borgernes beslutninger ved hjælp af data og kunstig intelligens.

  Til efteråret skal partnerskabet aflevere en rapport til regeringen, og vi forventer at man bl.a. vil tage afsæt i anbefalingerne i en ny form for fællesoffentlig digital aftale. KL følger arbejdet meget tæt og ser frem til resultatet.

  Læs om digitaliseringspartnerskabet (digst.dk)

  Christian gav også status på signaturprojekterne, som KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen for nylig har samlet op på. Der er stadig nogle barrierer for at udnytte kunstig intelligens hensigtsmæssigt. Fx skal der være tilstrækkelige mængder af strukturerede data til rådighed.

  En af grundene til at KL bakker op om signaturprojekterne er, at det er vigtigt at få testet mulighederne for at skabe nytte Erfaringerne vil hjælpe os til at tage de svære diskussioner om, hvad vi egentlig vil på området.

  Læs erfaringsopsamlingen (digst.dk)

  I den følgende halve time inviterede KL til parallelle dialogsessioner med programlederne fra delprogrammerne under Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025. Delprogrammerne er i et vist omfang stadig i opstartsfasen, men netop derfor ville KL gerne have markedets input til de konkrete indsatser. Deltagerne loggede sig på deres foretrukne sessioner, hvor de fik en præsentation af det enkelte delprogram og en dialog om muligheder og opmærksomhedspunkter set fra markedet.

  Læs om digitaliseringsprogrammet og delprogrammerne

  Der var gennemgående positiv feedback fra deltagerne til delprogrammerne, som også fik nogle gode forslag og anbefalinger med til arbejdet.

  Frederikke Weien Jensen og Jan Struwe Poulsen fra KL orienterede om årets to store digitaliseringsevents for kommunerne og markedet: Digitaliseringsmessen og Kommunernes Digitaliseringstræf.

  Kommunernes Digitaliseringstræf foregår den 22. juni i København og er henvendt til kommunerne. Leverandører og konsulenthuse kan deltage med stande. Hvis du er interesseret i at få en af de få tilbageværende stande kan du booke den her: Udstiller på Kommunernes Digitaliseringstræf 2021 (kl.dk)

  Digitaliseringsmessen afholdes torsdag den 30. september 2021 i Odense Congress Center. KL holder løbende øje med restriktioner og retningslinjer, og messen vil naturligvis blive afholdt i overensstemmelse med de gældende restriktionerne til september – blandt andet vil der være lidt større afstand mellem standene. Men ellers ser det ud som om messen i store træk kommer til at ligne det, vi er vant til.

  Hvis man ønsker at deltage som udstiller, kan man læse mere på

  digitaliseringsmessen.dk

  Denne halvdel af Dialogforum bød på fire oplæg og efterfølgende panelsamtale. Første oplæg var fra advokat Flemming Heilberg, som gav et rids af de væsentligste bestemmelser i udbudsloven samt gældende retspraksis for processen op til selve udbuddet.

  Herefter præsenterede markeds- og innovationschef Inge Speiermann-Vognsen KOMBITs perspektiv på den gode markedsdialog. KOMBIT har tradition for at sende udbudsmateriale i høring, bl.a. for at indhente rådgivning fra markedet, som kan kvalitetssikre udbuddene; i den efterfølgende dialog kobles de forretningsmæssige krav fra KOMBIT med markedets viden om de nyeste teknologiske muligheder. KOMBIT bruger også markedsdialogen til at holde øje med bevægelserne i markedet og få idéer til fremtidige aktiviteter.

  Omvendt bruger KOMBIT dialogen til at fortælle leverandørerne om mekanismer og tendenser i den kommunale sektor, fx rammearkitekturen. Der er mange leverandører og konsulenthuse, som deltager i disse dialoger, men Inge efterlyste at endnu flere bruger muligheden for dialog.

  Markedets perspektiv blev repræsenteret af direktør i EG, Johnny Iversen, som samtidig repræsenterede IT-Branchen og DI Digital. Her var budskabet at ordregiver kan risikere at gå glip af megen dialog, fordi leverandørerne holder igen når de inviteres til dialog sammen med konkurrenterne. Man skal som udbyder ikke være bange for at tage dialoger én til én, blot man husker at dokumentere, hvad der er blevet sagt, så alle stilles lige – hvilket Flemming Heilberg også pointerede i sit indlæg.

  Anbefalingen fra branchen til kommunerne var at have større fokus på effekten af produktet og ikke kun på funktionaliteten. En it-kontrakt handler nemlig lige så meget om et ofte flerårigt samarbejde, hvor ordregiver skal have realiseret sin business case. Så denne bør i udbudsdialogen være åben om hvilken business case, leverandøren skal hjælpe med at realisere.

  I det sidste oplæg før panelsamtalen påpegede Henrik Brix, it-chef i Favrskov Kommune og formand for KITA, at det kan hæmme den gode markedsdialog når leverandørens ønske om mersalg møder kommunens ønske om budgetsikkerhed.

  Han gennemgik derefter nogle barrierer for dialogen, både på kommuneside og leverandørside. Leverandørerne er nødt til at forstå de rammer, som kommunerne er nødt til at manøvrere indenfor, ikke mindst lovgivning ift. brug og opbevaring af data. Kommunerne vil samtidig gerne have styr på alle detaljer før kontraktunderskrivelsen, også for at undgå eventuelle klagesager fra andre leverandører efterfølgende.

  Det er korrekt at den bedste udbudsdialog kommer igennem bilaterale markedsdialoger, men dette er også ressourcekrævende for kommunerne. Det ville være en hjælp med standardiserede krav, som man fx arbejder med i OS2kravmotor løsningen. Dette vil samtidig komme markedet til gavn, da man skal forholde sig til de samme krav på tværs af kommuner. Henrik opfordrede i den forbindelse KL og KOMBIT til at fortsætte arbejdet med standarder via rammearkitekturen og infrastrukturen.

  Efter oplæggene havde Inge, Johnny og Henrik en god panelsamtale om emnet, hvor også Allan Bager fra SKI deltog virtuelt. Samtalen blev modereret af Jan Struwe Poulsen fra KL, som inddrog de spørgsmål, som de virtuelle mødedeltagere stillede undervejs i chatten.

  Samtalen kom bl.a. ind på spørgsmålet om kommunernes ønske om budgetsikkerhed. Markedet har bestemt forståelse for dette behov, men pointerede at en del it-projekter har karakter af udviklingsprojekter, som kan være vanskelige for leverandørerne at budgetsætte. Der var dog enighed i panelet om vigtigheden af dialog og at begge parter bør hjælpe hinanden med at afklare de reelle behov hos kommunen.

  Der var også enighed om at nogle it-udbud består af store og komplekse kontraktsæt, som stiller ekstra krav til dialogen så begge parter får det bedste samarbejde efter kontrakten er indgået. Værdien af standarder blev i den forbindelse gentaget - for kommunerne har ikke unikke it-behov og skal ikke have fuldstændig skræddersyede it-løsninger, som markedet skal udvikle specielt til dem. Leverandørernes løsninger kan sagtens sælges til andre kunder og sektorer – og udlandet.

  Frederik Nordentoft Andersen fra KL præsenterede den opdaterede version af radaren, som blev lanceret i første version i 2020. Teknologiradaren giver overblik over forskellige teknologiers modenhed her og nu i kommunerne. Teknologiernes placering i radaren afspejler deres tekniske modenhed og deres udbredelse i kommunerne.

  Over 1000 kommunalt ansatte fra alle 98 kommuner har vurderet teknologiernes udbredelse og relevans. Radaren giver således et godt billede af teknologiernes udbredelse i kommunerne, men der er ikke tale om en fuldstændig kortlægning. Teknologiradaren lægger op til dialog om, hvordan teknologi kan bidrage til at løse de kommunale opgaver og udvikle kernevelfærden.

  Ghita Thiesen, kontorchef i KL, takkede alle for deltagelsen, både de virtuelle deltagere og de oplægsholdere, der var mødt frem i KL Studiet. Dagen gav mange både konstruktive idéer og anbefalinger og spændende perspektiver, ikke mindst i panelsamtalen.

  KL har endnu ikke besluttet, hvilken form næste møde i Dialogforum skal have, men man kan holde sig orienteret på www.kl.dk/dialogforum og komme på Dialogforums mailingliste ved at skrive til dialogforum@kl.dk