Gå til hovedindhold
Nyhed

Vederlag vedr. fremstilling og distribution af lydaviser 2023

Laver I lydaviser? Så husk at I senest 31. januar 2024 skal indberette vedr. for de lydaviser, I har fremstillet og distribueret i 2023.

09. jan. 2024

Indhold

  Kommuner, der fremstiller og distribuerer lydaviser til blinde og svagtseen-de, er ifølge aftale mellem KL, Danske Medier og Dansk Journalistforbund forpligtet til at betale et årligt vederlag. Vederlaget er pristalsreguleret.

  Vederlaget for 2023 beregnes på grundlag af abonnenttallet pr. 31. december 2023 samt en takst, der i 2023 er 96 kr. pr. abonnent af lydavisen.

  Vederlaget opkræves af Danske Medier på baggrund af informationer, der indberettes fra kommunen eller den kommunale institution, der fremstiller og distribuerer lydaviserne.

  Kommunen/institutionen skal senest 31. januar 2024 fremsende en mail til lydaviser@danskemedier.dk med følgende oplysninger:

  • Betalerens navn og adresse (fx kommunen eller biblioteket)
  • Det relevante EAN-nummer
  • Navn, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktperson
  • Antal abonnenter på lydavisen pr. 31. december 2023

  Danske Medier fakturerer herefter vederlaget via det opgivne EAN-nummer.

  Hvis du vil vide mere

  Der er i 2014 indgået en aftale om vederlag for fremstilling og distribution af lydaviser mellem Danske Medier, Dansk Journalistforbund og KL.

  Ifølge aftalen er de nævnte organisationer forpligtet til at indgå standardoverenskomst med enhver kommune, der fremsætter ønske herom. Kommuner, der har indgået den pågældende overenskomst, er til gengæld forpligtet til at betale vederlag til organisationerne.

  Læs aftale og overenskomst

  Spørgsmål

  Ved spørgsmål vedr. lydavisoverenskomstens indhold: Kontakt chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier, hrd@danskemedier.dk

  Vedr. betalingsspørgsmål: Kontakt regnskabsmedarbejder Mette Buus Raae, Dansk Erhverv, mebr@danskerhverv.dk 

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Kristensen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3634

  E-mail: tikr@kl.dk