Gå til hovedindhold
EU

Regionsudvalget vedtager hasteresolution om fremtidens samhørighedspolitik

Det Europæiske Regionsudvalg ønsker at sende et klart og stærkt signal til Kommissionen, Parlamentet og Rådet om vigtigheden af EU´s samhørighedspolitik for de lokale og regionale myndigheder. Derfor har Regionsudvalget vedtaget en hasteresolution om fremtidens samhørigheds-politikken på deres plenarforsamling den 17.-18. april 2024.

18. apr. 2024

Indhold

  I hasteresolutionen påpeger Regionsudvalget, at økonomisk, social og territorial samhørighed er en grundlæggende målsætning for EU. Samhørighedspolitikken har til formål at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer. Derfor opfordrer Regionsudvalg til at bevare samhørighedspolitikken som en grundlæggende søjle i EU's model for bæredygtig udvikling.

  Regionsudvalget påpeger, at en ny samhørighedspolitik efter 2027 bør bygge på de samme principper, og det er vigtigt, at alle regioner og kommuner fortsat kan modtage midler fra samhørighedspolitikken. I 2027 udløber det nuværende langsigtede EU-budget og der skal, indenfor de næste år, forhandles et nyt langsigtet EU-budget for 2028-2034, som inkluderer midlerne til samhørighedspolitikken.

  Samhørighedspolitikken er en vigtig og langsigtet investeringspolitik

  Samhørighedspolitikken spiller en væsentlig rolle for de danske kommuner, da flere kommuner modtager midler fra struktur- og investeringsfondene, som samhørighedspolitikken danner rammen om. KL er derfor positive overfor hasteresolutionen og bemærker, at samhørighedspolitikkens centrale rolle i at støtte lokalsamfund og regioner i udviklingen er væsentlig for alle EU´s lokale og regionale myndigheder.

  For Regionsudvalget er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan en succesfuld samhørighedspolitik efter 2027 ser ud. Regionsudvalget påpeger, at en succesfuld samhørighedspolitik kræver en stærk politisk synlighed, samt en hensigtsmæssig administrativ struktur fra den kommende Kommission. Flere lokale og regionale myndigheder oplever, at ansøgningsprocessen til EU´s fonde er en stor administrativ byrde og kræver indgående ekspertise til EU´s fonde. Derfor påpeger Regionsudvalget, at samhørighedspolitikken og de underliggende fonde bør have en enkel administrativ ramme for at sikre, at alle europæiske lokale og regionale myndigheder ligeligt kan drage fordel af samhørighedspolitikken.

  Til Regionsudvalgets plenarforsamling var KL repræsenteret med fem medlemmer fra den danske delegation. Herunder Erik Flyvholm formand for KL’s Internationale Udvalg og formand for den danske delegation til Regionsudvalget. 

  Sidst opdateret: 26. april 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jacob Hansen

  Jura & EU

  Telefon: +32 47195 1503

  E-mail: jhan@kl.dk