Gå til hovedindhold
EU
Nyhed

KL´s prioriterede EU-sager for 2024 er nu vedtaget.

KL har på baggrund af Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2024 identificeret de EU-sager, der vil blive prioriteret i 2024.

16. apr. 2024

Indhold

  KL prioriterer i sin EU-interessevaretagelse årligt en række EU-sager, som vurderes til at være vigtige for kommunerne. Disse sager vælges ud fra Europa-Kommissionens årlige arbejdsprogram, der fungerer som en indikator på, hvilken politik EU ønsker at fremme i det pågældende år. I 2024 bærer Europa-Kommissionens arbejdsprogram titlen ”Delivering today and preparing for tomorrow”. 

  Europa-Kommissionens arbejdsprogram 2024 er stærkt præget af det kommende Europa-parlamentsvalg i juni 2024 og at Kommissionens mandatperiode samtidig udløber. Det giver begrænset tid til at behandle nye initiativer, og derved indeholder arbejdsprogrammet langt færre initiativer end tidligere års arbejdsprogrammer. For KL er det fortsat det grønne og det digitale område, som fylder.

  I 2024 har KL’s bestyrelse godkendt syv A-sager. Det er sager, der vurderes til at have stor betydning for kommunernes opgaveløsning. KL’s interessevaretagelse vil i forbindelse med disse sager målrettes til både Rådet, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg. Der vil også arbejdes på at skabe alliancer med andre interessenter.

  KL’s prioriterede A-sager i 2024 er:

  • Den europæiske vindenergipakke, hvor KL´s fokus vil være på hvordan initiativet kan påvirke både den kommunale sagsbehandling og planlægning.

  • Initiativ for vandmodstandsdygtighed, som har fokus på klimatilpasning og harmonisering af EU-love på vandområdet, som kommunerne er ansvarlig for.

  • Forordning for naturgenopretning, som dækker en lang række områder ift. naturen, hvoraf flere af disse er relevante for kommunerne (bl.a. forvaltning af Natura2000 områderne og krav til grønne områder i byerne). Forslaget er meget omdiskuteret og er flere gange forsøgt stemt ned. Det er endnu uafklaret, om lovforslaget vedtages af Ministerrådet i juni 2024.

  • Forordning for sundhedsdata, som betyder nye it-systemer/arbejdsgange eller tilpasning af de eksisterende. Det har konsekvens for de systemer, som kommunerne anvender ift. borgerne.

  • Forordning for Kunstig Intelligens, som betyder noget for kommunerne, som allerede i dag arbejder med brug af kunstig intelligens.

  • Evaluering af EU’s budget 2021-27, som er relevant for kommunerne pga. af struktur- og investeringsfondene, som har betydning for kommunernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse.

  • Sag om Tech-giganternes efterlevelse af lovgivning. Sagen udspringer af den danske Chromebooksag og stammer således ikke fra Kommissionens arbejdsprogram. Andre europæiske lande har haft lignende udfordringer bl.a. i Tyskland, hvor det tyske datatilsyn fx har vurderet, at brugen af Microsoft 365 er ulovlig. De store Tech-giganters systemer er en integreret del af kommunernes hverdag, og der er behov for en aktiv indsats fra EU’s side så det sikres, at Tech-giganterne overholder lovgivningen, således at kommunerne kan fortsætte med at anvende Tech-giganternes produkter.

  De fleste af disse sager er videreført fra 2023, hvor den europæiske vindenergipakke og initiativ for vandmodstandsdygtighed er nye sager for 2024.

  Du kan læse om alle KL´s prioriterede EU-sager i det vedhæftet dokument. 

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  EU-Teamleder/Chefkonsulent

  Annemette S. Frost

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3477

  E-mail: asf@kl.dk