Gå til hovedindhold
EU
Nyhed

EU's erklæring om Cykling

Cyklen skal fylde mere i Europa. Europa Kommissionen har fremlagt sin erklæring om cykling, som skal være med til at sætte fokus på cykling og frigøre cyklismens potentiale på tværs af hele Europa.

13. feb. 2024
Billede af Cykelslangen - cykelbro i København

Indhold

  Cykling kan bidrage til en forbedring af en række udfordringer såsom klimaudfordringerne, udfordringer med trængsel i byerne samt luftforurening. Herudover kan cykling som transportmiddel bidrage positivt til at skabe mere sundhed blandt borgerne ved at fremme en aktiv livsstil. Derfor er På den baggrund er EU-Kommissionen kommet med et forslag til en fælles europæisk erklæring om cykling.

  Kommissionen ønsker med erklæringen at fremme cyklen som aktiv mobilitetsform i Europa, og forbedre rammerne en bedre cykelinfrastruktur på tværs af Europa. 

  Kommissionen vil derfor sammen med EU’s medlemmer udvikle og styrke eksisterende cykelpolitikker, sikre øgede investeringer og gunstigere vilkår for cykling, forbedre færdselssikkerheden mv. Endelig vil Kommissionen forbedre indsamlingen af data om cykling til at nå de erklæringens målsætninger.

  Danske kommuner arbejder allerede i dag med udvikling af cykelinfrastruktur som et af flere elementer i arbejdet med udviklingen af grøn mobilitet. Erklæringen flugter derfor fint med mange af de initiativer, som allerede i dag finder sted ude i kommunerne.

  Som led i KL’s europæiske arbejde deltog de danske medlemmer af Regionsudvalget Mads Sørensen (Borgmester i Varde) og Henrik Madsen (Kommunalbestyrelsesmedlem i Kerteminde) i et møde i Udvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget den 9. februar, hvor Regionsudvalgets tog første skridt i behandlingen af sin udtalelse om Kommissionens forslag til europæisk erklæring om cykling.

  For Regionsudvalget er det vigtigt at få sat fokus på, hvordan de lokale myndigheder kan spille en aktiv rolle i at forbedre cykelinfrastrukturen. Derfor understreger Regionsudvalgets underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget, at det er afgørende, at lokale myndigheder har de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til at løfte en udvikling af cyklismen, samt at der kanaliseres tilstrækkeligt med ressourcer ind i de konkrete lokale projekter.

  Regionsudvalget arbejder nu videre med forberedelsen af en endelig udtalelse om Kommissionens erklæring om cykling, med henblik på at vedtage en endelig udtalelse på plenarforsamlingen den 17.-18. april 2024.

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jacob Hansen

  Jura & EU

  Telefon: +32 47195 1503

  E-mail: jhan@kl.dk

  EU-Teamleder/Chefkonsulent

  Annemette S. Frost

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3477

  E-mail: asf@kl.dk