Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

En blå pagt i EU

Klimakrisen er på mange måder en vandkrise. Europa står overfor tørke og oversvømmelser. Det mærkes også i Danmark - den 20. og 21. oktober 2023 oplevede vi den værste stormflod i over 100 år. Der var ikke tale om et enkeltstående tilfælde, men et udtryk for en stigende tendens til oversvømmelser i Danmark og EU - så sent som i starten af februar 2024, advarede flere kommuner om oversvømmelser.

12. feb. 2024

DMI varsel om forhøjet vandstand 20. oktober 2023

Indhold

  En blå pagt som en løsning på vandkrisen

  Udfordringen med håndtering af vand, har fået flere og flere aktører i EU til at opfordre Kommissionen til at fremlægge en såkaldt Blue Deal (blå pagt), der i forlængelse af EU’s Green Deal, skal sætte fokus på håndteringen af vandkrisen i EU.

  Hvert land i EU, står overfor sine særegne udfordringer, når det kommer til håndteringen af vand, hvilket er præget af medlemslandenes geografiske forskellige. Danmark er et fladt land, og fordi vi er omkranset af vand, er Danmark blot et af tre medlemslande, hvor 100 pct af befolkningen er anset som være bosiddende i kystnære områder (sammen med østaterne Malta og Cypern). Derfor er Danmark særligt udsat og det stigende hav- og grundvand betyder, at de mere ekstreme vejrtendenser rammer os ekstra hårdt.

  Det Europæiske Regionsudvalg arbejder på en udtalelse under titlen: Mod modstandsdygtig håndtering af vand til at bekæmpe klimakrisen under en Blå Pagt i EU. Det tog fat på arbejdet den 8. februar, hvor de danske medlemmer Kirsten Jensen (borgmester i Hillerød) og Jens Ive (Kommunalbestyrelsesmedlem i Rudersdal) var med og de vil forsætte deres arbejde ifm. Regionsudvalgets behandling af sagen hen over foråret.

  Europa-Kommissionen vil også i marts 2024, komme med et udspil om vandmodstandsdygtighed. Der er ikke mange detaljer om indholdet, men det forventes at der kommer et bredt fokus på håndteringen af vand, der adresserer de fælleseuropæiske udfordringer, og tager højde for EU’s mange enkeltstående love på området, f.eks., vandramme-, drikkevands-, byspildevands-, stormflods-, og grundvandsdirektiverne m.fl.

  KL's arbejde i EU

  KL er med til at sætte et præg på Regionsudvalgets udtalelse og EU’s tiltag på området. Vi arbejder bl.a. på at fremhæve følgende:

  • EU-lovgivningen er til tider svær at forstå, og kan endda være modstridende, når det kommer til håndteringen af vand. Denne forvirring, kan være en stopklods for, at kommunerne fx. kan føre klimatilpasningstiltag ud i livet. Derfor er der et behov for at sammentænke EU’s lov på vandområdet.
  • En af udfordringerne med håndtering af vand er, at det ikke kender til grænser – nationale, regionale eller kommunale. Der er derfor et behov for vejledning i, hvordan vand håndteres på tværs af grænser.
  • Lige nu, er der i klimaomstillingen et større fokus på reduktionen af drivhusgasudledninger. Uden at miste fokus på dette, bør EU samtidig have et større fokus på klimatilpasningen. Uanset hvor hurtigt og hvornår EU bliver klimaneutralt, vil de negative effekter af den globale opvarmning stadig være aktuelle, og vandsituationen vil forværres.

  Derfor er det positivt, at man fra EU’s side, sætter mere fokus på håndteringen af vand, og EU bør sikre, at der tages fuld højde for klimatilpasningsindsatsen. 

  Interesseret og vil høre mere?

  Håndteringen af vand er en af de større dagsordener i EU i 2024, og der er flere muligheder for at lytte og tale med.

  Deltag f.eks. i EU’s Green Week Conference den 29. – 30. maj, hvor vand er temaet

  Lyt med og kom med input til Regionsudvalgets udtalelse om en blå pagt ifm. stakeholder. Konsultationen den 21. februar.  

  Eller tag fat i KL's EU-team, for at høre mere.

  Kontakt

  EU-konsulent

  Rasmus Axen l''Anglois-Nordgren

  Jura & EU

  Telefon: +32 477 17 83 29

  E-mail: rano@kl.dk

  EU-Teamleder/Chefkonsulent

  Annemette S. Frost

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3477

  E-mail: asf@kl.dk