Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Tech-ambassadøren: Danmark må vise mod i fremtidens digitalisering

Kommunerne har en nøglerolle i udviklingen af borgernære, ansvarlige og nyttige digitale løsninger til fremtidens velfærdsudfordringer. Det siger Danmarks tech-ambassadør Anne Marie Engtoft Melgaard. Hør Anne Marie, når hun giver sin key-note på Kommunernes Digitaliseringstræf '24 den 22. april 2024. Tilmelding er stadig åben.

08. apr. 2024

Indhold

  Store forandringer er i gang

  Den nuværende rivende teknologiske udvikling rusker op i hele det digitale landskab, og det udfordrer også de danske kommuner. Danmark står utroligt stærkt rent digitalt, men der er et "men".

  "Vi står over for nogle tektoniske forandringer, særligt når det kommer til muligheder i kunstig intelligens, udnyttelse af data-revolutionen og i spørgsmålet om at digitalisere, og her tror jeg, det er vigtigt ikke at hvile på laurbærrene," siger Anne Marie Engtoft Meldgaard. 

  Anne Marie har siden 2020 været Danmarks tech-ambassadør, og efter tre år med base i Silicon Valley i USA er hun nu flyttet til Danmark, hvorfra hun fortsætter sit diplomatiske arbejde med at navigere de udenrigspolitiske aspekter af nye teknologier, at styrke relationer mellem Danmark og tech-aktører i ind- og udland samt repræsentere danske interesser og værdier i globale diskussioner om teknologiregulering. 

  Da Anne Marie flyttede til Danmark i sommeren sidste år, mærkede hun tydeligt, hvor langt fremme Danmark er med offentlig digitalisering, endda sammenlignet med Silicon Valley, hvor verdens største tech-virksomheder holder til. 

  "I USA skulle konsulatet bruge et checkhæfte for at betale min husleje, og herhjemme kører det hele via netbank. Da vi flyttede til Danmark blev vores søn tilmeldt vuggestue via nettet, og kort tid efter fik vi svar i e-Boks. I USA krævede det adskillige besøg og fysiske formularer. At Danmark er førende i borgernær digitalisering er ikke bare en fortælling. Det er virkelighed," siger Anne Marie. 

  Men den veletablerede fortælling om Danmark som digitalt foregangsland kan gøre os blinde. Der er lande ude i verden, der digitaliserer med raketfart.

  "Jeg tror, det er sundt at spørge sig selv, hvad der skal til for at beholde den førerposition, som vi har i dag," siger Anne Marie.

  Kommunerne har tre opgaver

  I lyset af den internationale udvikling ser Anne Marie særligt tre opgaver, hvor kommunerne kan spille en nøglerolle i fremtidens digitalisering.

  "Den første opgave er den tillidsfulde og ansvarlige udvikling og anvendelse af teknologi, hvorkommunerne står med den helt borgernære velfærd. Det er dem, der er frontlinjen, når det kommer til, om danske borgere stoler på teknologien, og om de føler, at den rent faktisk gør en forskel - at de føler sig hørt," siger Anne Marie.

  Kommunerne skal sørge for den tillidsfulde og ansvarlige anvendelse af teknologien og ikke bare gøre sig til repræsentant, men også garant og måske endda til pionér i god digitalisering, siger Anne Marie.

  Den anden opgave for kommunerne er at digitalisere klogt og effektivt. 

  "Hvad er det rent faktisk for problemer, vi vil løse? Og er der en teknologisk løsning på det? Eller er det noget andet? Vi skal bruge digitalisering og teknologi dér, hvor det virkelig nytter," siger Anne Marie.

  Kommunernes tredje opgave ligger i forlængelse af de to andre. Danske kommuner har en stærk erfaring med inddragelse og samarbejde i mange sammenhænge - også angående digitaliseringen.

  "Få nu borgerne, få brugerne, dem, som systemerne skal anvendes af, med ind fra start og ikke bare som en høringspartner. Da jeg boede i Silicon Valley så jeg alt for mange teknologier, som reelt ikke forsøgte at løse et problem ude i virkeligheden. Ved at samskabe teknologiske løsninger med borgerne kan kommunerne ikke blot løfte en vigtig opgave, de kan også medvirke til at skabe teknologi, der kan have relevans i andre kommuner og sågar i andre lande," siger Anne Marie.

  Den store ramme

  Kommunernes digitaliseringsarbejde sker ikke i et lufttomt rum, men er i høj grad formet og rammesat af nationale, europæiske og globale trends og tiltag. Det er i de rammer, at det danske samfund skal agere klogt, så vi fortsat er med fremme rent digitalt.

  Anne Marie peger på fire vigtige aspekter.

  For det første er der som sagt vores vilje til at se konstruktivt-kritisk på vores digitale selvopfattelse.

  "For det andet er der investeringer. Teknologisk fremspring kommer ikke af sig selv. Vi bliver nødt til at investere både i digital infrastruktur og i talentudvikling," siger Anne Marie. 

  Her er det også et spørgsmål om, hvilke modeller vi ønsker at bruge. De amerikanske kunstig intelligens-modeller dominerer markedet nu og her, ikke mindst på grund af de enorme private investeringer, virksomheder som OpenAI og Google har foretaget. Skal man i Europa udvikle lignende modeller, kræver det også enormt store investeringer. Men Anne Marie fremhæver en mulighed, hvor det kan lykkedes. 

  "Det er ikke kun Danmark, der ser på kunstig intelligens i det offentlige. Det gør regeringer og kommuner over hele Europa. Hvis vi tager en mere europæisk tilgang, kommer vi op i en størrelsesorden, som godt kan sammenlignes med de private amerikanske investeringer. Måske det netop er, hvad der skal til for at styrke Europa i teknologikapløbet og samtidig give kommuner flere europæiske valgmuligheder," siger Anne Marie.

  Vi skal have mod

  For det tredje, og meget vigtigt, fremhæver Anne Marie, at vi som samfund skal være modige, når det kommer til digitalisering

  "Vi bliver nødt til at have mod til og turde anvende og gribe nogle af de mange avancerede muligheder, der er inden for teknologien, og gøre det på en måde, hvor det måske ikke bliver rigtigt første gang, men hvor vi med den rigtige borgerinddragelse sikrer os, at resultatet faktisk bidrager til bedre offentlige services," siger Anne Marie. 

  Embedsværket skal balancere sikkerhed og effektivitet

  Endelig, som det fjerde, mener Anne Marie, at der er en udfordring i de normer, som embedsfolk skal navigere ud fra i en stadigt mere teknologisk fremtid.

  "Et eksempel er anvendelsen af cloud services. Ved at anbringe data i skyen øges en sikkerhedsrisiko, fremfor at have det på en server i ministeriet. Omvendt mister man mange af de nye smarte værktøjer og redskaber, som cloud services muliggør. De dilemmaer er vi nødt til at have en dialog om, hvordan vi løser. Og i særdeleshed se på, hvordan vi styrker vores offentlige digitale infrastruktur," siger Anne Marie. 

  Om Kommunernes Digitaliseringstræf

  Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '24, og hør tech-ambassadør Anne Marie Engtoft Meldgaard. Digitaliseringstræffet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle, der på den ene eller anden måde er interesseret i at følge med i digitalisering i kommunerne.

  • Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

  • Brug dagen med digitaliseringstræffet som en naturlig anledning til at styrke jeres fællesskab. Så kommer I hjem med ny inspiration som fagfæller og kolleger på kryds og tværs af kommunen.

  • Digitaliseringstræffet er også stedet, hvor vigtige it-leverandører til kommunerne prioriterer at være til stede. Rundt om ved deres stande fortæller de om deres løsninger og produkter. Brug træffet til at stille leverandørerne netop de spørgsmål, der er vigtige for jer. Her får I den gode snak, som man ofte ikke når i den travle hverdag derhjemme i kommunen. 

  Tid og sted

  Mandag den 22. april 2024 på Scandic Falkoner (Frederiksberg).

  Målgruppe

  lgruppen er direktører, chefer og ledere fra alle kommunens fagområder samt medarbejdere inden for it, digitalisering og teknologi. 

  Pris og vilkår

  2.575,- + moms

  Tilmelding sker her (link til tilmelding) efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret.

  Spørgsmål

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til arrangementsinfo@kl.dk

  Tilmelding

  Sidst opdateret: 8. april 2024

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk