Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Svenske erfaringer: Vær stærk undervejs i digitale transformationer

Gør det nødvendige, og vær forberedt på at møde modstand, når I gennemfører en digital transformation af jeres kommune. Sådan lyder rådet fra Cecilia Lejon, der som kommunaldirektør i Värmdö kommun i nærheden af Stockholm har ledet en transformation af forvaltningen. Mød Cecilia, når hun holder oplæg på Kommunernes Digitaliseringstræf '24 den 22. april 2024 på Frederiksberg. Tilmelding er åben nu.

08. feb. 2024

Indhold

  Tranformationen var nødvendig

  Da Cecilia Lejon i 2020 tiltrådte som kommunaldirektør for Värmdö kommun uden for Stockholm i Sverige, gik hun nærmest med det samme i gang med at forberede en digital transformation af kommunen.

  "Som kommune kunne vi konstatere, at vi kommer til at skulle levere 125 procents velfærd, men kun have 75 procent af ressourcerne. Vi vil få flere ældre og færre skattebetalere, og på det grundlag kan vi ikke fortsætte, som vi plejer. Vi må løfte velfærden på en anden måde. Det vil ske med støtte af digitalisering og teknologi og for en stor del også ved at handle anderledes. Det er heri, at vores transformation består," siger Cecilia.

  Cecilia peger på et mismatch på arbejdsmarkedet mellem opgaver og kompetenceudbud. Der kommer flere opgaver, end der er kompetent arbejdskraft til at løse. Sammenfattende kan kommunen ikke længere løse udfordringerne ved at løbe endnu hurtigere.

  "Vi er nødt til at finde andre måder at levere velfærd på," siger Cecilia.

  Resultatorienteret transformation

  Värmdö kommuns digitale transformation er resultatorienteret.

  "Vi fastsatte udgangspunktet for vores digitale transformation i det resultat, som vi ønskede at opnå. Vi ønskede en resultatorienteret transformation. Vi ville eksempelvis, at så mange borgere som muligt skulle blive selvforsørgende. Derefter så vi nærmere på, hvordan vi kunne understøtte dette mål teknisk, men også organisatorisk," siger Cecilia.

  Cecilia ønsker hermed også at understrege, at den digitale transformation for hovedpartens vedkommende slet ikke handler om teknik og teknologi.

  "Transformation er jo forflyttelse af teknik, men endnu vigtigere: Transformationen er også forflyttelse af humankapitalen. Tesen er, at vi får 80 procent af resultatet ved at gøre ting på en anden måde, kun 20 procent af transformationen vil ske på baggrund af teknologi. Og derfor må vi også lægge ressourser i flytning af mennesker og ikke bare på indførelse af teknologi," siger Cecilia.

  Nye metoder og nye vaner kræver nye kompetencer.

  "Vi er jo vældigt kompetente i det, vi gør, men når vi ændrer i måden, vi arbejder på, er det en forudsætning, at vi også forandrer kompetencerne tilsvarende. Derefter ser vi på motivationen. Man har jo gjort ting på en given måde og været tilfreds med det, og hvad skulle så være motivationen til at gøre det på en anden måde? Vi ser på den kultur, der omgiver motivationen, samt på faktorer som kundskaber, evner og rutiner, ligesom vi har blik for de enkelte dele af organisationen, og hvordan de fungerer," siger Cecilia.

  Cheferne i træningslejr

  Cheferne for kommunens forvaltninger fik en nøglerolle i den menneskelige del af transformationen, og cheferne skulle derfor selv tilegne sig nye kompetencer.

  "Vi har en metode, som gælder for hele kommunen. Den metode bygger på fire dele: produktion, kompetence, motivation og kultur - og den metode arbejder alle mine chefer ud fra. De har været på 6 x 3 dages træningslejr for at lære metoden, så de kan blive ledere af transformation," siger Cecilia.

  Kan det overføres til Danmark?

  Cecilia er tilbageholdende med at sammenligne de svenske og danske forhold som helt ens.

  "Det skyldes både forskellige tekniske strukturer og kulturforskelle i forhold til, hvordan vi leder og styrer offentlig velfærd," siger Cecilia.

  Men når det er sagt, er det hendes håb og overbevisning, at erfaringerne, som allerede nu er høstet i Värmdö kommun, vil kunne være til gavn for andre kommuner, også i Danmark.

  Tre gode råd

  Cecilia Lejon fremhæver følgende tre gode råd som inspiration til andre kommuner, der ønsker at booste deres digitale transformation.

  1.        Vær klar angående jeres "hvorfor". Transformation handler om at "gøre", og derfor skal I være klare i jeres "hvorfor": Hvorfor skal vi gøre tingene på en ny måde? Dette "hvorfor" understøtter det handlende og agerende perspektiv på transformationen, og det spiller sammen med den tilhørende resultatorienterede tilgang til digital transformation: Hvad er det for resultater, I ønsker at opnå med transformationen. Disse resultater kan både gælde økonomi og effektivisering og desuden kompetencer, organisation og lederskab.

  2.        Tag handling. Man kan ikke planlægge sig ind i fremtiden. Man må agere, handle. Del samtiden op i mindre stykker, og læg derpå de enkelte transformationstiltag ind i de fire kvadranter, som udgør Värmdö kommuns fælles metode: produktion, kompetence, motivation og kultur. Hver dag og hele tiden. Transformationen sker som en daglig, stykkevis og cirkulær forflytning ind i fremtiden, så at man i en jævn bevægelse skaber transformation i alle fire kvadranter i cirklen og bevæger sig opad i transformationen, nærmest som i en spiral.

  3.        Hold fast, og hold ud. Vær tro mod jeres mål, og hold fast hele vejen, også når I møder modstand. At forflytte eller fremtidsforankre en kommune indebærer, at I helt uomgængeligt vil komme til at møde modstand.

  Om Kommunernes Digitaliseringstræf

  Kommunernes Digitaliseringstræf er en årligt tilbagevendende begivenhed, som er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle, der på den ene eller anden måde er interesseret i at følge med i digitalisering i kommunerne.

                 Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

                 Brug dagen med digitaliseringstræffet som en naturlig anledning til at styrke jeres fællesskab. Så kommer I hjem med ny inspiration som fagfæller og kolleger på kryds og tværs af kommunen.

                 Digitaliseringstræffet er også stedet, hvor vigtige it-leverandører til kommunerne prioriterer at være til stede. Rundt om ved deres stande fortæller de om deres løsninger og produkter. Brug træffet til at stille leverandørerne netop de spørgsmål, der er vigtige for jer. Her får I den gode snak, som man ofte ikke når i den travle hverdag derhjemme i kommunen.

  Tid og sted

  Mandag den 22. april 2024 på Scandic Falconer (Frederiksberg).

  Målgruppe

  Målgruppen er direktører, chefer og ledere fra alle kommunens fagområder samt medarbejdere inden for it, digitalisering og teknologi. 

  Pris og vilkår

  2.575,- + moms.

  Tilmelding sker her efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret.

  Spørgsmål

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til arrangementsinfo@kl.dk.

  Tilmelding

  Sidst opdateret: 14. februar 2024

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk