Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Stadsdirektør: Vi skal træne vores digitale forestillingsevne

Hvordan navigerer man som kommunal topleder igennem de nye digitale teknologiers komplekse mulighedsrum og skaber værdi for borgerne på en effektiv og ansvarlig måde? Stadsdirektør for Aarhus Kommune Martin Østergaard Christensen fremhæver risikovillighed og inddragelse af medarbejdere og borgere som nogle af sine ledelsesgreb. Hør Martin uddybe sine erfaringer på Kommunernes Digitaliseringstræf '24 den 22. april 2024.

08. apr. 2024

Indhold

  Teknologisk og systemisk pres

  Århus Kommune står, ligesom andre kommuner, midt i en række såkaldte "vilde problemer", der kalder på løsninger. Klima og bæredygtighed, bydelenes sammenhængskraft og unges trivsel er nogle af de "vilde problemer", der er på dagsordenen. Samtidig udvikler især de digitale teknologier og mængden af data, der er til rådighed, sig i mange retninger og i forskelligt tempo. Teknologier og data er i høj grad med til at definere vilkår og muligheder for kommunalt lederskab. 

  "Det er ikke kun, at de problemer, vi arbejder med, bliver vildere og vildere, men at de adgange, vi har til data, også bliver større og større. Så både det, at vi får flere data, og at det er mere komplekst, gør, at vores mulighedsrum for at handle på problemstillingerne er blevet bredere," siger Martin Østergaard Christensen.

  “En lineær rationalitet slår ikke til. Mere af det samme er ikke altid nok. Problemerne vokser i omfang og kompleksitet. Problemer, data og digitale løsningsteknologier går i vekselvirkning med hinanden. Der opstår en hyperkompleksitet, så problemerne ikke kan anskues og løses fra ét enkelt, arkimedisk punkt eller ud fra én fælles overgribende logik om samfund og velfærd. Ledelsesopgaven er derfor blevet mere kompleks,” siger Martin.

  Dermed er også selve det kommunale lederskab rejst som et vigtigt spørgsmål, og det vil Martin holde oplæg om på Kommunernes Digitaliseringstræf '24, som finder sted den 22. april 2024 i København.

  Nye teknologier skal forstås

  Martin deltog selv for nylig i en konference om kunstig intelligens (AI) på Aalborg Universitet i Sydhavnen i København.

  "Vi talte blandt andet om data og hele AI-tilgangen, hvor der følger en masse nye opgaver med. Vi skal forholde os til en teknologi, som endnu er umoden, og som mange offentlige ledere endnu ikke har forstået til bunds. På den ene side har vi et kæmpe mulighedsrum for at bruge AI, men på den anden side er der også en ret stor sandsynlighed for, at teknologierne, i hvert fald i første ombæring, ikke løser de opgaver, hvor vi tænker, at AI skulle give fart og synergi," siger Martin.

  Fokus på udfordringerne - fokus på borgerne

  Som kommunal chef og leder gælder det om at finde balancen mellem de teknologidrevne faktorer og de øvrige hensyn, som ikke må glemmes: Hensynet til kommunens kerneopgaver, til kommunens medarbejdere og til borgerne.

  "På den ene side synes jeg, vi har været gode til at tage udgangspunkt i borgernes behov: Hvad skal vi bruge den nye teknologi til for at løse borgernes behov bedre?" siger Martin.

  På den anden side ønsker Aarhus Kommune på én gang at være nysgerrig og afprøve nye teknologier, samtidig med at man gerne tager afsæt i afprøvede teknologier og metodikker. Kommunens ledelse har et ansvar for at forvalte medarbejdernes og borgernes tillid optimalt, og  Martin nævner nogle eksempler, hvor kommunen allerede nu har nytte af AI.

  "Vi har sammen med en række kommuner været med til at udvikle et AI-drevet flådeoptimeringsværktøj, der gør, at vores bilflåder er tilpasset vores og borgernes behov så optimalt som muligt. På teknologisiden synes jeg, vi tager udgangspunkt i nogle teknologier, som kunne løse nogle borgernære problemstillinger, fx at skabe transparens i sagsbehandlingsprocesser eller at gøre kommunens ressourcer tilgængelige for borgerne. Så på den måde lægger jeg mit ledelsesfokus på at afprøve noget, som vi ved virker, og gerne noget, som har været forsøgt andre steder. Men på den anden side er teknologien også så umoden, at det ikke dur, at jeg er sort-hvid på den i mit ledelsesfokus og siger, at jeg kun vil bruge noget, der er prøvet andre steder," siger Martin.

  De næste skridt med AI

  Hvor er det så, at kommunerne efter Martins vurdering med fordel kan tage de næste skridt med AI? Det kunne være automatisk sortering af indkommende mails og kondensering af høringssvar. Det kunne også være AI-støtte til at se mønstre i trivsel og fastholdelse af medarbejdere. Men også AI-støttede forudsigelser til brug i byplanlægning, trafik og angående vejrforhold giver god mening.

  Medarbejdere og borgere kan bidrage til løsningerne

  Der er for Martin ingen tvivl om, at både kommunens medarbejdere og borgere kan bidrage meget værdifuldt til udvikling af AI-støttet byudvikling og med brugerdata. Han nævner en spændende prøvehandling ind i byudviklingen, hvor kommunen stiller en platform til rådighed for borgeren i et bestemt områder kan tage fotos med deres mobiltelefon af, hvor de fx føler sig trygge eller af steder, de holder af. En AI-model kan så analysere og finde mønstre i de indsendte billeder, som ellers ikke altid har været åbenlyse for byplanlæggere.

  "Det vil sige, at vi får bidrag ind på tværs af etnicitet og kompetencer i sproglighed og så videre. Vi får adgang til helt nye borgerinddragende redskaber - det er bare at tage et billede og sende det hurtigt ind. Man kan også stille sine bevægelsesdata til rådighed via sin iPhone, eller hvad man nu vil. Både billed- og bevægelsesdata på mikroniveau giver indsigter til brug i byudvikling, som vi ikke har haft før," siger Martin. 

  Hvad angår kommunens medarbejdere, understreger Martin, at det er utrolig vigtigt, at man som leder husker at lytte til de eventuelle bekymringer, som medarbejderne måtte have angående AI: Har jeg kompetencerne, bliver jeg overvåget, og hvad vil AI betyde for mit nuværende job? 

  En tillidsfuld dialog om disse spørgsmål er vigtig for at sikre intern opbakning til udvikling og afprøvning af AI-løsninger i kommunalt regi.

  Tre gode råd om digitalt lederskab

  Stadsdirektør i Aarhus Kommune Martin Østergaard Christensen fremhæver tre pointer som særligt vigtige for succes i det digitale lederskab.

  1.        Digitalisering er en opgave for topledere: "Ansvaret fordigitalisering er simpelthen for vigtigt til at delegere ud i organisationen," siger Martin.
  I kommunerne arbejder utallige dygtige eksperter på digitaliseringsopgaver, men ledelsesopgaven heraf bør forankres i kommunernes topledelse.

  2.        Vi bør træne vores digitale forestillingsevne: "Vi bør tvinge os selv til at anvende nogle af de digitaliseringstiltag, som vi har på bedding. Man ved ikke, hvad man kan opnå, hvis ikke man selv har prøvet redskaberne," siger Martin.
  F
  ørstehåndserfaring med digitalisering træner vores digitale forestillingsevne.

  3.        Generøsitet gavner alle: "Det dur ikke at tro, at vi i vores lille andedam på rådhuset kan udvikle det geniale," siger Martin.
  En gensidig generøsitet hjælper digitaliseringen godt på vej. Gå frimodigt til værks, og spørg andre kommuner, foreninger, universiteter og virksomheder, om I må låne og lære af deres erfaringer. Og vær selv generøse i at dele jeres egne erfaringer med andre.

  Om Kommunernes Digitaliseringstræf

  Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '24, og hør stadsdirektør for Aarhus Kommune Martin Østergaard Christensen. Digitaliseringstræffet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle, der på den ene eller anden måde er interesseret i at følge med i digitalisering i kommunerne.

                  Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.

                 Brug dagen med digitaliseringstræffet som en naturlig anledning til at styrke jeres fællesskab. Så kommer I hjem med ny inspiration som fagfæller og kolleger på kryds og tværs af kommunen.

                 Digitaliseringstræffet er også stedet, hvor vigtige it-leverandører til kommunerne prioriterer at være til stede. Rundt om ved deres stande fortæller de om deres løsninger og produkter. Brug træffet til at stille leverandørerne netop de spørgsmål, der er vigtige for jer. Her får I den gode snak, som man ofte ikke når i den travle hverdag derhjemme i kommunen.

   

  Tid og sted

  Mandag den 22. april 2024 på Scandic Falconer (Frederiksberg).

  Målgruppe

  lgruppen er direktører, chefer og ledere fra alle kommunens fagområder samt medarbejdere inden for it, digitalisering og teknologi. 

  Pris og vilkår

  2.575,- + moms

  Tilmelding sker her (link til tilmelding) efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret.

  Spørgsmål

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til arrangementsinfo@kl.dk.

  Program og tilmelding

  Sidst opdateret: 8. april 2024

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk