Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Socialdirektør: Politisk risikovillighed fremmer ny velfærdsteknologi

Med bred politisk opbakning fra byrådet har Aabenraa Kommune sikret sig handlerum til at afprøve nye veje med velfærdsteknologi. Borgerne, ikke teknologien, står i centrum, siger kommunens direktør for social og sundhed Karen Storgaard Larsen. Hør Karen, når hun holder oplæg på Kommunernes Digitaliseringstræf '24 den 22. april 2024. Tilmelding er åben nu.

27. feb. 2024

Indhold

  Politisk opbakning

  Aabenraa Kommune er ikke bange for at prøve nye velfærdsteknologier af for at se, om de giver værdi for borgerne og for de medarbejdere i kommunen, som skal bruge teknologierne. Den politiske opbakning fra byrådet spiller her en stor rolle. Det fortæller Karen Storgaard Larsen, der er social- og sundhedsdirektør i kommunen.

  "Vi har dyrket det politiske engagement meget. For det første har politikerne afsat midler til, at vi skulle have denne her afprøvningskultur hos os, og så har de signaleret, at såfremt der ikke var et tilstrækkeligt antal afprøvninger, der ikke viste sig at have effekt, så havde vi ikke været ambitiøse eller risikovillige nok - hvilket jo også er et kæmpe rygstød til, at man skal få den her kultur, som er innovativ, hos os," siger Karen.

  Hun fortæller, at der i det stående udvalg på social- og sundhedsområdet typisk flere gange om året er demonstration af nye teknologier, som man afprøver. Her får man en snak med politikerne om, hvad der har været af fordele og ulemper.

  "Så politikerne køber sådan set ind på, at når man har den her afprøvningskultur, så får man også luset de stærkeste for-og-imod-argumenter ud, inden de bliver til en politisk sag. Modellen giver plads til god borgerdialog, så tvivl og bekymring ikke bliver til kritik," siger Karen.

  Udfordringer for Aabenraa

  Aabenraa Kommune ligger i en egn af Damnmark, hvor befolkningen er ældre, antallet af erhvervsaktive færre, og sundhedstilstanden generelt er dårligere end i andre egne af Danmark.

  "Så vi er nødt til at sætte os i førersædet i forhold til, hvordan man kan levere velfærd på en ny måde," siger Karen.

  Samtidig forudser kommunen en knaphed på medarbejdere i fremtiden.

  "Så hvordan kan teknologien på en eller anden måde være med til, at vi fortsat kan levere støtte og pleje til alle de borgere, der har behov for det? Vi er på jagt efter en ny generation af teknologi, som gør os i stand til fortsat at kunne levere velfærd i fremtiden, selv om vi får færre medarbejdere," siger Karen.

  Hvad er velfærdsteknologi?

  I Aabenraa Kommune definerer man velfærdsteknologi som teknologi, der understøtter borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt.

  "Velfærdsteknologi kan godt være digitale produkter, men det kan også sagtens være teknologi, som er langt bredere end det digitale, altså det, der jo historisk har været et hjælpemiddelområde i kommunerne," siger Karen.

  Udbyttet for borgeren - ikke teknologisk drevet

  Karen understreger, at der i Aabenraa Kommune er fokus på udbyttet for borgerne, ikke på teknologien.

  "Vi har hele tiden arbejdet med fem bundlinjer hos os, med to toneangivende bundlinjer, nemlig: Hvad har det af værdi for de borgere, som vi er sat i verden for at hjælpe og understøtte? Og: Hvilken værdi har det for de medarbejdere, som skal udføre arbejdet. Mindst en af disse bundlinjer skal det give værdi på, inden vi tager en teknologi i anvendelse," siger Karen.

  Med det fokus har Aabenraa Kommune arbejdet teknologiske løsninger ind i en opdateret forståelse af, hvordan kommunen kan løse sin kerneopgave bedst og smartest og med højest mulig værdi for borgere og medarbejdere.

  Risikovillighed med systematik

  Aabenraa Kommunes arbejde med velfærdsteknologi handler om nysgerrighed, mod og risikovillighed, bundet sammen af en velafprøvet systematik.

  "For det første har vi en ret klar systematik omkring det: Hvordan vi indsamler projektbeskrivelser og vurderer deres potentiale på nogle bundlinjer. Vi afprøver og tilpasser og afprøver og tilpasser, inden vi beslutter os for, at det her er en teknologi, vi ruller ud i større skala," siger Karen.

  Denne iterative, eksplorative tilgang omfatter og inddrager både borgere og medarbejdere undervejs i projekterne. Karen siger, at det ikke er så afgørende, præcis hvilken projektmodel man anvender, bare man kører systematisk efter den. Og så er det vigtigt, at man ikke har som præmis, at man skal finde frem til et bestemt produkt med et bestemt potentiale, men vil afprøve, om den idé, man har, har et potentiale i ens kommune.

  "Det har været vigtigt for os, både ledelsesmæssigt og politisk, at det har været projekter, der har været drevet af et engagement hos både vores borgere og hos vores medarbejdere. Og den involvering, det engagement og den frivillighed hos borgere og medarbejdere tror vi har været en del af succesen for, at vi har rigtig mange med ombord," siger Karen.

  Om Kommunernes Digitaliseringstræf

  Tag med på Kommunernes Digitaliseringstræf '24, og hør social- og sundhedsdirektør for Aabenraa Kommune Karen Storgaard Larsen. Her vil Karen uddybe, hvilke resultater Aabenraa Kommune har opnået med velfærdsteknologi, og hvordan man har involveret både borgere, kommunens medarbejdere og byrådet i at skabe succeserne.

  Digitaliseringstræffet er en årligt tilbagevendende begivenhed, som er et vigtigt mødested og inspirationsrum for alle, der på den ene eller anden måde er interesseret i at følge med i digitalisering i kommunerne.

  • Mange vælger at tage af sted på digitaliseringstræffet flere kolleger sammen for at høste fælles viden ind til det videre arbejde hjemme i kommunen.
  • Brug dagen med digitaliseringstræffet som en naturlig anledning til at styrke jeres fællesskab. Så kommer I hjem med ny inspiration som fagfæller og kolleger på kryds og tværs af kommunen. Digitaliseringstræffet er også stedet, hvor vigtige it-leverandører til kommunerne prioriterer at være til stede.
  • Rundt om ved deres stande fortæller de om deres løsninger og produkter. Brug træffet til at stille leverandørerne netop de spørgsmål, der er vigtige for jer. Her får I den gode snak, som man ofte ikke når i den travle hverdag derhjemme i kommunen.

  Tid og sted

  Mandag den 22. april 2024 på Scandic Falconer (Frederiksberg).

  Målgruppe

  Målgruppen er direktører, chefer og ledere fra alle kommunens fagområder samt medarbejdere inden for it, digitalisering og teknologi. 

  Pris og vilkår

  2.575,- + moms

  Tilmelding sker på efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret.

  Spørgsmål

  Eventuelle spørgsmål kan stilles til arrangementsinfo@kl.dk.

  Sidst opdateret: 19. marts 2024

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk