Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed
Arbejdsgiver

Ny uddannelse: Styrk din ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering er vigtigere end nogensinde, nu hvor verden er præget af hastige forandringer og store teknologiske spring. God digital ledelse kan heldigvis læres, siger Per Eeg, der er partner og områdedirektør i konsulenthuset Lead. Tag med på KL-uddannelsen "Ledelse af digitalisering" i efteråret 2024, hvor Per vil være underviser – tilmelding til uddannelsen er åben nu.

22. maj 2024

Indhold

  Udfordringen

  Hvordan griber man sin ledelsesopgave an på ny, i takt med at vores omverden præges af gennemgribende forandringer, og hvor digitalisering og teknologier tager tigerspring fremad? Og hvordan gør man det på en måde, så man lægger den digitale ledelse ind i forlængelse af sin generelle ledelsespraksis?

  Opgaven kan synes svær selv for erfarne ledere, blandt andet fordi sprogbrugen inden for digitalisering stadigvæk er ny for mange ledere.

  "Der er en selvstændig usikkerhed forbundet med al teknologi. Men usikkerheden er særligt tydelig og accelererende nu med generativ kunstig intelligens," siger Per Eeg.

  Per har mere end 20 års digital leder- og konsulenterfaring på topniveau, både i det offentlige og i konsulenthuse, og til efteråret underviser han på Uddannelsen "Ledelse af digitalisering", hvor han blandt andet vil tage afsæt i sin nye bog "Ledelse i den digitale jungle".

  "Lederne skal kunne lede både transition – for eksempel implementering af en ny version af et fagsystem – og transformationer og transformative teknologier. Jeg skriver i min bog om usikkerhedshåndtering, og den er endnu større ved transformative teknologier, eksempelvis når man bruger generativ kunstig intelligens," siger Per.

  Sagen er den, at udviklingen med generativ kunstig intelligens som eksempelvis i ChatGPT og lignende er et skifte fra deterministiske modeller. Tænk bare på en lommeregner, som altid beregner 7 X 7 til at være lig 49, og så skiftet til de nye AI-modeller, der arbejder med sandsynligheder.

  "Det er netop af den grund, at de er transformative. De eksplorative teknologier arbejder ikke deterministisk. Når vi prompter ChatGPT to gange med det samme spørgsmål, kan vi få to forskellige svar," siger Per.

  En verden i forandring

  Det er en leders opgave at navigere igennem forandringer, og sådan har det altid været, siger Per. Han bruger metaforen "jungle" for at beskrive de mange muligheder og faldgruber, som den teknologiske udvikling giver, og ordet jungle indgår i titlen på Pers nye bog. De nye digitale teknologier bidrager til den usikkerhed og foranderlighed, som enhver moderne leder må forholde sig til.

  "Lederne er jo udfordret, ekstra udfordret, fordi de kommer uden for deres faglige område. Nogle af dem glemmer at forbinde deres hidtidige ledererfaring med ledelse af de nye teknologier. Lederen skal minde sig om, at 'jeg har prøvet nye ting før, så det kan jeg selvfølgelig også igen'," siger Per.

  Altid ledelse i forandring

  Den teknologiske udvikling går ufattelig hurtigt.

  "Alle kan nu se, hvilken transformativ kraft den har, også for offentlige ledere," siger Per.

  Dermed ikke sagt, at en leder skal være teknologisk ekspert.

  "Det handler om at forstå sin nye rolle. Og derfor skal vi øve os i praksis. Hvordan vil du som leder kunne lede dine medarbejderes brug af ChatGPT, for eksempel, hvis ikke du selv har et indtryk af, hvad det er, og hvad det kan og ikke kan? Du bliver nødt til at danne dig nogle erfaringer," siger Per.

  Gribe for at begribe

  Uddannelsen "Ledelse af digitalisering" bliver konkret, praksisnær, erfaringsbaseret og refleksiv, lover Per. Digitalt lederskab kan læres, simpelthen ved at man udøver ledelse i virkeligheden.

  "Jeg er begyndt at vende tilbage til Grundtvig. For Grundtvig sagde, at vi skal gribe, for at vi kan begribe. Vi skal forstå det på egen krop. Og derfor skal vi øve os i praksis," siger Per.

  Dermed er der ikke langt til filosoffen John Deweys slogan "learning by doing".

  Af selvsamme grund er uddannelsen "Ledelse af digitalisering" også delt op i to moduler á to dage, med en måned imellem hvert modul.

  "Det bliver anskuelighedsundervisning, og der kommer øvelser, som åbner deltagernes øjne. Det er ikke kun gjort ved, at jeg står og taler to dage i træk. Derfor har det også et selvstændigt formål, at modulerne ligger forskudt med en måned imellem. Deltagerne får mulighed for at prøve ting af i praksis mellem de to moduler," siger Per.

  Ny bog: "Ledelse i den digitale jungle"

  Uddannelsen "Ledelse af digitalisering" tager især afsæt i bogen "Ledelse i den digitale jungle", som Per Eeg netop har skrevet. Bogen er på 176 sider og rummer en overordnet ramme for digital ledelse samt et væld af eksempler fra offentlig digitaliseringsteori og ledelsespraksis.

  Bogen har fået en meget bred og positiv modtagelse, herunder fra formanden for Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR), Eik Møller.

  Centralt i "Ledelse i den digitale jungle" står de fire ledelseskompetencer, som Per betragter som centrale for at skabe digital succes, samlet i akronymet "NUET":

  •  Nysgerrighed - interessér dig for, hvordan teknologierne kan understøtte og udvikle din kerneopgave.
  • Usikkerhedshåndtering - læn dig ind i teknologierne, og se disses usikkerheder som dit mulighedsrum.
  • Eksekveringsevne - sæt ting i gang og udvikl det eksisterende, hele tiden med konkret værdi for øje.
  • Tillid - fasthold og udvikl en stærk tillid mellem dig og dine medarbejdere samt mellem dit fagområde og jeres digitaliseringsafdeling.
  Per Eeg, Partner og områdedirektør i konsulenthuset Lead 

  Tid og sted

  Uddannelsen "Ledelse af digitalisering" er bygget op over to moduler:

  Modul 1

  • 22. oktober fra 10.00 – 16.30
  • 23.oktober fra 9.00 – 16.00

  Modul 2

  • 25. november fra 10.00 – 16.30
  • 26. november fra 9.00 – 16.00

  Uddannelsen gennemføres i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

  Sidst opdateret: 22. maj 2024

  Kontakt

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk