Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi
Arbejdsgiver

Kommunaldirektør: Digitalisering kan understøtte landkommuners HR

Med klog digitalisering af HR-funktionen, baseret på et bredt politisk mandat i kommunalbestyrelse eller byråd, kan også landkommuner på Jyllands vestkyst gøre sig gældende og sikre borgernær udvikling i fremtiden. Det siger Søren Søndergaard Kjær, der er kommunaldirektør i Lemvig Kommune. Hør Søren uddybe sit synspunkt, når han holder oplæg på KL-konferencen "HR møder digitalisering" den 10. juni 2024 i Kolding. Tilmelding er åben nu.

16. apr. 2024

Indhold

  Udfordringen

  Hvordan kan digitaliseringen i de kommende år bedst understøtte HR-funktionen i en mindre kommune beliggende i Vestjylland? Kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær fra Lemvig Kommune indrømmer, at opgaven ikke er let, men understreger, at kommunen har taget handsken op. 

  "Som en kommune i den mere tyndtbefolkede ende af skalaen og beliggende mod vest, hvor vi ikke får noget forærende, hvad angår infrastrukturen, er det klart, at vi er ambitiøse i forhold til at udnytte de muligheder, som teknologien giver," siger Søren. 

  Lemvig Kommune står ligesom alle andre kommuner i et kryds mellem udfordringer og muligheder HR-mæssigt.

  "Det handler om det, man på nudansk kalder "push" og "pull", siger Søren og nævner den forudsete mangel på arbejdskraft som en faktor, men på den anden side også de teknologiske muligheder, som viser sig inden for digitalisering. 

  "Snakken om AI er her og der og allevegne for tiden, og det må vi holde øje med. Hvad er der af muligheder på det felt. Det er en drivkraft," siger Søren.

  Det politiske mandat

  Et klart og stærkt politisk mandat fra Lemvig Kommunes kommunalbestyrelse har udmøntet sig i en vision for kommunen, med tre indsatsområder og 14 strategier. En af strategierne er "Digitalisering og velfærdsteknologi".

  "Det er specifikt velfærdsteknologi, man er interesseret i. Er der nogle teknologiske muligheder, der gør, at man faktisk kan betjene sine borgere bedre? Politisk er det hjemlet overordnet, og vi er faktisk lige nu ved at få en handleplan, hvor vi omsætter det til at blive konkret," siger Søren.

  Et tæt samspil mellem forvaltning og kommunens politiske ledelse er meget vigtigt, understreger han, for det handler først og sidst om at skabe løsninger af værdi for kommunens borgere.

  "Vi skal ud og prøve nogle løsninger af, så borgerne får mere kvalitet og føler sig mere frie. Nogle borgere vil opfatte selvsamme løsninger som en serviceforringelse og fremmedgørende. Derfor har vi brug for et tæt samspil med vores politiske ledelse, for borgerne er jo også vælgere," siger Søren.

  Udvikling på tværs

  Lemvig Kommunes kobling mellem HR og digitalisering skal være med til at udvikle hele kommunen, på tværs af forretningsområder. HR kan understøtte forretningsområderne med strategisk rekruttering, eksempelvis. 

  "Jeg vil gerne have styrket snittet mellem HR og vores driftsområder, så vi kan udvikle på tværs. Et af de områder, jeg har kig på, handler om kompetenceudvikling og brug af digitale løsninger i forbindelse med efteruddannelse," siger Søren.

  Han nævner HR's samarbejde med med de store ansættelsesområder om netop rekruttering. Det er et område, hvor Søren ønsker en stærkere dimension af digitalisering, ikke som erstatning, men som videreudvikling af den gode HR-praksis, der er i dag.

  "Vi kan måske også gøre vores tilbud til den enkelte medarbejder mere individuelt - skræddersy det til den enkelte. Når vi får nye medarbejdere, vil vi gerne levere en god modtagelse og en rigtig god onboarding, men hvor en nyuddannet og en erfaren medarbejder kun delvist har det samme behov. Der kan vi forbedre os. Vi kan også udbygge den individuelt tilpassede kompetenceudvikling yderligere, så vi ikke bliver for ensartede i vores tilgang til den vigtige kompetenceudvikling for alle vores forskellige fagligheder," siger Søren.

  Digitalisering kan være med til at effektivisere og øge kvalitet.

  "Det skal vi hele tiden have nysgerrighed på," siger Søren. 

  Borgernær udvikling

  Det rette tidspunkt, timingen, er vigtig i alt dette: Hvornår er en digitaliseringsindsats vigtig og efterspurgt? Søren understreger, at både den politiske ledelse og kommunens borgere er interessenter i digitaliseringen.

  "Gennem deres egen brug af sociale medier med mere får borgerne en større modenhed, som øger deres efterspørgsel. Samtidig gælder det en mobilisering af politikerne, og det er noget af det vigtigste, vi kan kigge på i forhold til at lykkes med yderligere digitalisering, herunder også inden for HR," siger Søren.

  Lemvig Kommune kan allerede pege på adskillige vellykkede digitaliseringsprojekter. Søren nævner som eksempel et projekt relateret til medarbejdertrivsel og fysisk APV.

  "Det er et gennemarbejdet system, der er med til, at vi hurtigt får overblik. Også i forhold til efteruddannelse og e-læring har vi set et potentiale," siger Søren.

  Fremtiden

  I Lemvig Kommune fortsætter arbejdet med at digitalisere, og ambitionerne er høje.

  "Jeg kunne godt tænke mig, at vi var en af de kommuner, man snakker om i forhold til at flytte grænsen for, hvad man kan bruge af digitale og teknologiske løsninger i den offentlige sektor," siger Søren.

  Tidspunkt for konferencen

  Kom og vær med, når Søren Søndergaard Kjær og en række andre aktører og eksperter i offentlig digitalisering holder oplæg på konferencen “HR møder digitalisering”. Konferencen finder sted mandag den 10. juni 2024 kl. 9:30 til 16:30. 
  Fra kl. 8:30 åbnes der for indtjekning, og der bydes velkommen med en let morgenanretning med kaffe og te. 

  Sted

  Konferencen afholdes på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

  Pris og tilmelding

  2.175 kr. + moms.Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret. 

  Spørgsmål

  Se kontaktinformation nedenfor.

  Kontakt

  Chefsekretær

  Anne Louise Corell

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3742

  E-mail: anlc@kl.dk

  Vicekontorchef

  Jan Struwe Poulsen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3234

  E-mail: jtp@kl.dk