Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi
Sundhed

Flyttemapper gør ældres flytning til plejeboliger nemmere

Flytning til plejebolig kan være ressourcekrævende. Det kan give den ældre og de pårørende en masse stress. Borgerservice i Kerteminde har implementeret en proces, der hjælper dem med at komme godt igennem flytningen

10. apr. 2024

Indhold

  Kerteminde skaber overblik

  Når borgere i Kerteminde flytter til plejebolig, kan de få et samlet overblik over, hvilke dokumenter, de udfylde på tværs af myndigheder. Kertemindes Borgerservice laver en flyttepakke, der hjælper med at sikre, at borgerne både får vejledning i at søge boligstøtte, og at der sker betaling af husleje m.v. til plejeboligen. Flyttepakken indeholder udprint af alle ansøgningsblanketter, så ældre og pårørende kan gennemgå og udfylde dem digitalt eller manuelt. På den måde bliver der skabt tryghed om, at alt er husket. Borgerservice tilbyder at ekspedere alt efterfølgende, ved at videresende det til de rigtige modtagere. 

  "Det giver både borgeren og de pårørende noget ro, at de kun skal forholde sig til kuverten i postkassen. Og det sparer os for nogle henvendelser i Borgerservice, fordi vi foregriber processen," siger Stine Hjære Hansen, faglig koordinator i Kerteminde Kommune. 

  Værdi for borgerne

  Borgerne bliver taget i hånden i deres flytning til plejebolig: De bliver hjulpet med at søge boligstøtte, skifte adresse, opsætte automatisk betaling til husleje osv. Det giver en rolig overgang, at den ældre og de pårørende bliver sikre på, at intet bliver glemt. Det er nemt og ligetil for borgerne, der får et brev i postkassen, med den information de har brug for. I dokumenterne er der markeret med røde krydser der, hvor de skal skrive under.

  ”Når man skal flytte i plejebolig, er man typisk ret dårlig, og ofte hjælper pårørende. Vi prøver at gøre flytningen nemmere at håndtere for både ældre og pårørende ved at samle den vigtigste information til dem," siger Stine Hjære Hansen.

  Gode råd til andre kommuner

  1. Vær opmærksom på, at der kan opstå særlige udfordringer, hvis kommunen ikke selv udlejer plejeboligerne. I så fald kræver det et tæt samarbejde med udlejer.
  2. Selvom Kerteminde ikke bruger mange ressourcer nu, er der mange års læring forud. Det kræver ressourcer at starte projektet op.
  3. Det er ikke en skal-opgave, men fordi det ofte haster, kan det skubbe skal-opgaver til siden.

  Implementering og ressourcer

  Borgerservice implementerede flyttehjælpen ved at udarbejde en række skabeloner og følgebreve og etablere et samarbejde med visitatorer og boligkontoret. Samarbejdet var nemt at starte, fordi Kerteminde i forvejen har tæt samarbejde på tværs af kommunen. I projektets opstart var der en formel procedure, men med tiden er samarbejdet blevet mere uformelt organiseret. Samarbejdspartnerne mødes cirka en gang om året for at vurdere, om der er behov for justeringer.

  Kerteminde har to medarbejdere, der arbejder med at udarbejde flyttemapperne. De laver mellem 110-120 flyttemapper årligt. Skabelonerne gør, at medarbejderne ikke bruger mange timer på mapperne. Kerteminde estimerer, at én medarbejder i gennemsnit ville bruge mindre end en time om dagen på flyttemapperne. Det er dog ofte et haste-arbejde, fordi borgere tit skal flytte i plejebolig her-og-nu. Det betyder, at medarbejderne nogle gange skal smide, hvad de har i hænderne, for at udarbejde flyttepakker.

  Pejlemærker for fremtidens Borgerservice

  Fem pejlemærker sætter en ny ambitiøs retning for kommunernes Borgerservice: 

  1. Borgerservice er det menneskelige ansigt i den digitale offentlige sektor
  2. Borgerservice tilbyder sine services digitalt, når det giver værdi for borgeren
  3. Borgerservice understøtter borgernes selvstændighed i det digitaliserede velfærdssamfund
  4. Borgerservice sikrer den rette service i tæt samarbejde med andre
  5. Borgerservice kan bidrage ved akutte hændelser i samfundet

  Med pejlemærkerne ønsker kommunerne, at Borgerservice fortsat skal være stedet, hvor borgerne får en tryg og nem indgang til den offentlige sektor. KL I publikationen "Borgerservice - en tryg og nem indgang til den offentlige sektor" (2023) præsenterer KL de fem fælleskommunale pejlemærker for fremtidens Borgerservice i kommunerne. 

  Læs mere om pejlemærkerne

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Annie Bekke Kjær

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3758

  E-mail: anbk@kl.dk