Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi

Få indblik i Chromebook-sagen

Datatilsynets afgørelse vedr. brug af digitale hjælpemidler kan få alvorlige konsekvenser for hele den offentlige sektor. KL ser derfor et stort behov for at få lovgivningen ændret, så den bliver forsvarlig, ansvarlig og tidssvarende. KL har i april rykket regeringen for svar i Chromebook-sagen. Her kan du finde materiale om sagen.

17. apr. 2024

Indhold

  I slutningen af januar 2024 kom Datatilsynet med en afgørelse i sagen om folkeskolers brug af digitale hjælpemidler som Google Chromebooks mv. KL har sammen med de 53 berørte kommuner prøvet at finde en vej, som både tilgodeser elevernes sikkerhed og behovet for at kunne levere tidssvarende undervisning med digitale læremidler. Men Datatilsynet vurderer ikke, at der er hjemmel til at videregive de pågældende data til Google.

  KL arbejder intenst på at sikre efterlevelse af Datatilsynets påbud og ser et stort behov for at få lovgivningen ændret, så det offentlige Danmark kan fortsætte med at være digitalt understøttet – både i folkeskolen og på de øvrige områder.

  Senest 1. marts skulle kommunerne tilkendegive, hvordan de har til hensigt at efterleve påbuddet, der gælder fra 1. august 2024. Datatilsynet anviste tre løsningsspor, og KL og kommunerne mener, det er nødvendigt at arbejde videre med alle tre spor.

  KL's svar til Datatilsynet

  KL har d. 1. marts sendt et svar til Datatilsynet om, hvordan man vil forsøge at efterleve påbuddet. Datatilsynets afgørelse kan få alvorlige konsekvenser for hele den offentlige sektor, da problemet ikke er isoleret til Chromebooks og folkeskolen. Den har fx har direkte relevans for kommunernes brug af Microsoft 365. KL ser derfor et stort behov for at lovgivningen bliver forsvarlig, ansvarlig og tidssvarende.

  Se KL’s svar til Datatilsynet nederst på siden og læs pressemeddelelsen fra d. 1. marts 2024:

  KL: Uden action fra regeringen står tusindvis af skoleelever med sort skærm efter sommerferien

  KL efterlyser handling fra regeringen 

  KL har d. 7. februar 2024 sendt et brev til de tre relevante ministre på området: Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), Ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) og Justitsminister Peter Hummelgaard (S). Se brevet herunder og læs mere i pressemeddelelsen:

  KL: Datatilsynets afgørelse kan få vidtrækkende konsekvenser for hele den offentlige sektor

  KL rykker for svar

  KL har efter to måneder ikke fået svar på henvendelsen. Det betyder, at de berørte kommuner er efterladt i en meget kritisk situation, hvor risikoen for sort skærm i folkeskolerne rykker tættere og tættere på. Det nye skoleår planlægges nu, og der er brug for klarhed. Jo længere tid der går, jo mere presserende bliver det.

  KL vil inden for en kortere tidshorisont blive nødsaget til at opfordre kommunerne til, at deres skoler skal i gang med at forberede det kommende skoleår uden adgang til digitale læremidler. Det vil være tidskrævende og dyrt, og konsekvenserne ved ikke at kunne bruge de digitale redskaber kan blive store ift. selve undervisningen og for prøver.

  D. 9. april 2024. har KL derfor sendt et nyt brev til de tre ministre og rykket for svar. I brevet opfordrer KL ministrene til at gøre noget, så skolerne ikke risikerer sort skærm efter sommerferien. Se brevet herunder og læs artiklen i Danske Kommuner fra d. 16. april 2024:

  KL lægger pres på regeringen: Sort skærm rykker nærmere for tusindvis af skoleelever

  Datatilsynets afgørelse

  Datatilsynets afgørelse peger på, at det ikke kun er på skoleområdet, der mangler lovhjemmel. Datatilsynets tolkning, kan således få alvorlige konsekvenser for hele den offentlige sektor.

  Datatilsynet anviser disse tre løsningsspor til at bringe behandlingen af data i overensstemmelse med reglerne: 

  • At kommunerne ikke længere videregiver personoplysninger til Google til disse formål. Det vil sandsynligvis kræve, at Google udvikler en teknisk mulighed for, at de pågældende datastrømme afskæres.
  • At Google selv afstår fra at behandle oplysningerne til disse formål.
  • At Folketinget tilvejebringer et tilstrækkeligt klart retsgrundlag for videregivelse til disse formål.

  Læs Datatilsynets afgørelse på tilsynets hjemmeside