Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Opdateret udgave af projektkataloget for Kommunernes Digitaliseringsprogram er offentliggjort

Første opdaterede version af projektkataloget på Kommunernes Digitaliseringsprogram for 2023 er nu at finde på kl.dk.

18. apr. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Projektkataloget bidrager med løbende information om hvad, der sker i projekterne under Kommunernes Digitaliseringsprogram. Kataloget indeholder alle igangværende projekter. Derudover kan man se hvilke projekter, der er afsluttet samt hvilke initiativer, der forventes at blive igangsat i fremtiden.

  Alle projekter har til formål at udvikle og styrke kommunernes brug af teknologi til at løse nutidige og fremtidige udfordringer.

  Nyt siden sidst

  Kommunernes Digitaliseringsprogram blev igangsat i 2021 og vi begynder at se flere projekter blive afsluttet. Siden sidst har delprogram 1 bl.a. afsluttet projekt 1.2: Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek ligesom delprogram 5 er nået i mål med en række projekter. Herunder projekt Projekt 5.4: Standardisering af
  kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde der har arbejdet med udvikling af et fælleskommunalt og klassificeret sprog samt en fælleskommunal data- og informationsmodel til brug ved kommunale afgørelser.

  Udover opdateringer om igangværende og afsluttede projekter, så vil man også kunne finde nye projekter. Blandt andet har både delprogram 5 og delprogram 6 tilføjet nye projekter.

  Blandt disse nye projekter kan nævnes projekt 6.11: Opfølgning på kommunernes implementering af NSIS, MitID og Nemlog-in3, der har til formål at hjælpe at understøtte kommunernes implementering af NSIS, MitID og NemLog-in3 gennem videndeling og inddragelse af relevante interessenter. Indsatsen har i 2022 ligget i netværksregi, men er overført til delprogram 6 i 2023, da der har været behov for at videreføre og intensivere indsatsen frem mod implementeringsfristen d. 30. juni 2023.

  Læs mere om Kommunernes Digitaliseringsprogram og projektkataloget

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Frederik Bregenov-Beyer

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3909

  E-mail: sfb@kl.dk