Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi

Halvårlig status på digitaliseringsprogrammets initiativer er klar!

Afrapporteringen for 1. halvår af 2023 er netop blevet tilgængelig på KL.dk og giver et indblik i projekternes status nu og forventede leverancer det næste halve år.

28. aug. 2023

Indhold

  To gange årligt gennemføres der statusafrapporteringer på Kommunernes Digitaliseringsprogram. Der er nu gennemført afrapportering for 1. halvår 2023 samt initiativer fra den fælleskommunale digitale handlingsplan (2021-2025). I rapporteringen får man et kig ind i delprojekternes status her og nu.

  Afsluttede initiativer

  Siden sidste statusafrapportering er der flere initiativer, som er afsluttet, og er på vej mod næste skridt. Eksempelvis i delprogram 3 er vi nået i mål med projektet om databaserede risikovurderinger af unges frafald fra ungdomsuddannelse. Nu skal der arbejdes videre med kortlægning af de juridiske rammer og udfordringer for datadeling til tidlig opsporing, så kommunerne i fremtiden kan arbejde mere systematisk med fraværsdata til opsporing af folkeskoleelever i risiko for at falde fra en ungdomsuddannelse senere hen.

  I delprogram 5 er der udviklet en datastandard for "kommunale afgørelser". Ankestyrelsens Danmarkskort præsenterer antallet af omgjorte sager i kommunerne, men ikke ift. det samlede antal behandlede sager, hvilket derfor giver et misvisende billede af kommunernes arbejde. Med udgangspunkt i Ankestyrelsens vejledning om afgørelsesbegrebet og input fra kommunerne, er man nået frem til en fælleskommunal datastandard. Derudover er der i delprogram 5 gennemført en analyse af medarbejdernes brug af EOJ-systemer i to kommuner via tidsforbrug, fordelt på faggrupper, komplekse borgersagers indflydelse på dokumentationsbehov samt hvordan lokale implementereringstiltag og organiseringer har affødt variationer i den faktiske brug af EOJ-systemer.

  Digital inklusion

  Delprogram 1 er blevet smule reduceret en smule, så det centrerer sig om arbejdet med digital inklusion. Her bliver der arbejdet med bedre breve til borgerne, så de bliver mere forståelige, og der blevet udarbejdet en vejledning til, hvordan man kan komme i mål med dette. Dette skal forhåbentlig ende ud i, at vi til næste statusafrapportering kan fortælle at 24 af de mest anvendte breve i KY er blevet omskrevet til det bedre.

  Statusafrapporteringen gennemføres halvårligt og den næste udkommer i slutningen af 2023.

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Frederik Bregenov-Beyer

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3909

  E-mail: sfb@kl.dk