Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi

Bredbåndspuljen 2023: KL opfordrer til en mere langsigtet strategi for at sikre tidssvarende dækning i hele landet

KL er positive overfor, at Regeringen med Bredbåndspuljen for 2023 anerkender huller i mobil- og bredbåndsdækningen. Men KL efterspørger fortsat en langsigtet strategi fra Regeringen for, hvordan alle borgere kan sikres tidssvarende dækning, hvor markedet ikke umiddelbart har interesse i at levere løsninger. Det og andet fremgår af KL’s høringssvar over bredbåndspuljen.

03. maj 2023

Indhold

  Behov for dækning i et digitaliseret samfund

  I et digitaliseret samfund, hvor øget brug af data, teknologi og digitalisering af services ses som nogle af de værktøjer, der kan være med til at løse bl.a. arbejdskraft- og klimaudfordringerne, er en god mobil- og bredbåndsdækning alle steder i landet helt afgørende.

  Regeringen har sat en målsætning om, at alle skal have adgang til bredbånd med hastigheder på et minimumsniveau på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020 – og hvor ambitionsniveauet i 2021 blev hævet til 1 Gigabit/s for 98% af bolig- og virksomhedsadresser i 2025.

  Status er nu, at fire pct. (ca. 100.000) af alle adresser i Danmark ikke har dækning i henhold til 2020-målsætningen, mens 9 pct. af adresserne mangler adgang til den 1Gbit download, som er målsætningen for 2025.

  Da behovet for tidssvarende dækning er stort, er KL derfor positive overfor Regeringens anerkendelse af udfordringer med den manglende dækning, som Bredbåndspuljen er udtryk for. KL påpeger dog, at puljen anses som en kortsigtet og dyr løsning, der kun hjælper en lille del af de adresser, der er uden tidssvarende dækning, og har opfordret til en mere langsigtet strategi.

  Faktaboks - Udkast til Bredbåndspuljen for 2023

  Staten har siden 2016 givet tilskud til projekter til at skabe tidssvarende forbindelser, hvor udbydere ikke tilbyder løsninger på markedsvilkår. I 2023 er der afsat 100 mio. kr. til puljen, og Regeringen lægger i høringsmaterialet op til, at der kan gives tilskud på 125.00 kr. pr. adresse.

  For at borgere og virksomheder kan søge puljen, kræver det bl.a., at de maksimalt har adgang til 30/5 Mbit/s, samt at man som minimum lægger 2.000 kr. i egenfinansiering. Man kan både søge tilskud som enkeltstående adresser og i grupper.

  Der lægges desuden op til krav om medfinansiering fra udbyderne fra før 4.000 til 10.000 kr. pr. adresse. Samtidig kræves det, at de net der etableres med tilskud fra puljen, skal give en downloadhastighed på mindst 1 Gbit/s download.

  Forslag til tilpasninger

  KL ser som udgangspunkt gode takter i udkast til bredbåndspuljen. KL foreslår, udover en mere langsigtet strategi, at der er særlig opmærksomhed på enkeltstående adresser og at omkostningerne til at dække disse adresser på sigt ikke forhøjes med de tilpasninger, der er langt op til med årets pulje.

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Anne Kathrine Fjord-Marschall

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3797

  E-mail: akf@kl.dk