Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi

Lokaldemokrati og teknologi

Vi har efterhånden vænnet os til at være omgivet af digitale platforme, både i private sammenhænge men også som kilde til demokratisk oplysning. Også den demokratiske dialog er flyttet ind på de sociale medier, hvor lokalpolitik drøftes, diskuteres og debatteres af både borgere og politikere. Dette påvirker lokaldemokratiet på forskellige måder, og det er afgørende, at de lokale politikere er bevidste om konsekvenserne heraf og bliver rustet til at understøtte lokaldemokratiet bedst muligt digitalt.

24. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Igennem de sidste år har vi set en markant stigning i brugen af sociale medier. Medier som Facebook, Twitter og Instagram er blevet en integreret del af manges hverdag. Det er ikke kun vores sociale liv, som er flyttet ind på disse platforme men også demokratiet og den demokratiske samtale. De fleste politikere har i dag en profil på et eller flere sociale medier, som de flittig bruger til at udbrede deres politiske agenda, og mange debatter foregår i dag via kommentarspor på Facebook. Dette har flere positive implikationer. Demokratisk deltagelse bliver mere direkte og lettere for borgerne at tilgå, og kontakten og kendskabet til lokale politikere øges. Men når demokratiet flytter ind på de sociale medier, sætter det også nye krav til politikere og forvaltninger.

  Digitaliseret demokrati – muligheder og udfordringer

  Det er klart, at en digitalisering af den demokratiske proces skaber nye muligheder, men det skaber også nye udfordringer og dilemmaer. Når politikken rykker ind på de digitale platforme, skabes der mere åbenhed om politiske processor, og borgerne inviteres helt ind i byrådet. Det giver borgeren en ny mulighed for at involvere sig i lokaldemokratiet, men det kan også påvirke dynamikken i byrådet og internt mellem lokalpolitikerne. Det er muligheder og dilemmaer som , projektet lokaldemokrati og sociale medier ønsker at undersøge nærmere. På baggrund af en afdækning af teknologiens indflydelse på lokaldemokratiet udarbejdes konkrete initiativer, hvor målet er, at kommunalpolitikere og forvaltninger skal kunne benytte digitaliseringen til en styrkelse af lokaldemokratiet.

  Inspirationsmateriale på vej i det nye år

  I første kvartal af 2022 udkommer inspirationsmateriale i form af samtalekort, videoer og et overblik over sociale mediers anvendelsesmuligheder. Samtalekortene henvender sig særligt til kommunalbestyrelsesmedlemmer, men kan i princippet bruges af alle med interesse for emnet. Formålet er, at skabe grobund for en fælles drøftelse mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer om brugen af sociale medier og betydningen af dette i de respektive kommuner. Inspirationsmaterialet er lavet på baggrund af interviews med blandt andet kommunalbestyrelsesmedlemmer, og er baseret på relevante erfaringer, muligheder, dilemmaer og tanker om demokrati og sociale medier.

  De tre videoer behandler tre forskellige emner inden for lokaldemokrati og sociale medier. Videoerne bygger på ekspertviden om bl.a. ”do’s and dont’s på sociale medier", og hvordan lokaldemokratiet kan styrkes med sociale medier.

  Formålet med materialet er at klæde politikerne på til at kunne udnytte de digitale muligheder, der er for inddragelse og demokratisk dialog. Dette med øje på at styrke lokaldemokratiet. Inspirationsmaterialet vil være at finde på KL.dk.

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Marie Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3377

  E-mail: mmd@kl.dk