Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

KL: Databehandleraftaler med staten giver stadig udfordringer - kan have konsekvenser for sikkerheden omkring borgernes data

KL har i forlængelse af Justitsministeriets opfølgning på GDPR-evalueringen sendt to høringssvar til Justitsministeriet. I svaret giver KL konkrete forslag til løsninger på en række udfordringer med kommunernes databehandleraftaler med staten samt samspillet mellem databeskyttelsesreglerne, forvaltningsretlige regler og sektorlovgivning. Desuden efterspørges vejledning om regelsamspillet.

16. dec. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Databehandleraftaler med staten giver stadig udfordringer

  KL har i sit høringssvar påpeget, at udfordringerne med kommunernes databehandleraftaler med staten fortsat er aktuelle. KL har i svaret givet en række aktuelle eksempler på udfordringerne, som bl.a. viser, at konstruktionen kan have konsekvenser for sikkerheden omkring borgernes data.

  Udfordringerne kræver principiel, juridisk stillingtagen

  KL påpeger i høringssvaret, at problematikken omkring dataansvarsforholdet, når offentlige myndigheder samarbejder, er en problematik, der ikke kan løses via mere vejledning. KL foreslår i stedet, at der ses på, om fælles dataansvar er en mere juridisk korrekt model frem for, at kommunerne er dataansvarlige for statslige myndigheder. Alternativt at der ses på de juridiske muligheder for, at der ikke indgås databehandleraftaler, når staten er aftalepart.

  KL foreslår ligeledes, at der ses på, om det er muligt at tale om, at der sker videregivelse af personoplysninger mellem to selvstændige dataansvarlige i stedet for overladelse af personoplysninger fra en dataansvarlig til en databehandler, når kommunerne samarbejder med staten. Dette vil på alle måder tydeliggøre og forenkle parternes individuelle ansvar for data.

  Databehandleraftaler bør reguleres i bekendtgørelser

  I høringssvaret gentager KL ønsket om, at alle databehandleraftaler mellem kommunerne og staten reguleres centralt via bekendtgørelser – såfremt databehandlerkonstruktionen opretholdes. Sådan at den enkelte kommune ikke skal anvende unødige resurser på at gennemlæse og forholde sig til aftaler, som de ikke har nogen indflydelse på.

  Fortsat tvivl om reglerne når persondata udveksles

  I det andet høringssvar til Justitsministeriet beskriver KL, hvordan der i kommunerne fortsat er tvivl om, hvilke regler der gælder, når der skal udveksles persondata – både internt i kommunen og eksternt med andre myndigheder og private. KL efterlyser vejledning om emnet.

  Særligt tvivl om reglerne for genanvendelse af persondata

  KL påpeger også, at det er uklart, hvilke regler der gælder for videreanvendelse af persondata, når videreanvendelsen ikke er direkte reguleret af national lovgivning. Også her er der behov for vejledning om emnet. Særligt efterlyses der vejledning i anvendelsen af de nye regler for videreanvendelse i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 4.

  Behov for juridisk metodisk vejledning til kommunerne

  I høringssvaret opregnes en lang række eksempler på problemstillinger, der viser udfordringerne i regelsamspillet. KL påpeger, at der er behov for en juridisk metodisk vejledning, der sætter medarbejderne i kommunerne i stand til selv at navigere i regelkomplekset.