Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Afprøvning af grønnere indkøb af it

I kan være med til at modvirke digitaliseringens negative konsekvenser i nyt fællesoffentligt initiativ om grønne offentlige indkøb af datacenterrelaterede ydelser. Få inspiration og sparring til at stille grønne krav i jeres næste indkøb på området fx it-systemer.

22. sep. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Digitalisering medfører et væsentligt klimaaftryk

  Samfundets digitale udvikling medfører et stigende behov for dataopbevaring og -behandling. Det er en omfattende og energikrævende opgave, som samtidig har gjort datacenterindustrien til én af de hurtigst voksende industrier i verden. Energiforbruget i datacentre estimeres således i dag at udgøre 2-3 pct. af verdens samlede energiforbrug, svarende til energiforbruget for hele flyindustrien. Samtidig forventes datacentres strømforbrug at udgøre 7-13 pct. af Danmarks samlede strømforbrug i 2030.

  Afprøvning af EU’s grønne indkøbskrav for datacentre, serverrum og cloudydelser

  Som initiativ i den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har Staten, Danske Regioner og KL aftalt at EU’s indkøbskriterier (GPP-kriterier) for datacentre, serverrum og cloudtjenester skal afprøves i en række offentlige indkøb. Digitaliseringsstyrelsen og SKI er allerede i gang med at teste indkøbskriterierne, men alle øvrige interesserede offentlige myndigheder opfordres ligeledes til at deltage. Formålet med afprøvningen er at få mere viden om evt. økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser ved brug af kriterierne.

  Afprøvningen afsluttes med en evaluering i 2023, der skal danne grundlag for den evt. videre udrulning af kriterierne.

  Mulighed for deltagelse i afprøvningen

  Såfremt I i din kommune skal anskaffe nedenstående datacenterrelatere produkter eller ydelser er der mulighed for at deltage i afprøvningen:

  • Anlæg, renovering eller udvidelse af serverrum og datacenter
  • Indkøb og bortskaffelse af IT-udstyr
  • Drift, konsolidering og virtualisering af servere
  • Co-location og facility management
  • Cloud (PaaS, IaaS, SaaS), hosting og – ikke mindst - it-systemer med ekstern hosting

  Deltagelse forventes ikke at medføre et væsentligt ressourcetræk og den enkelte myndighed bestemmer selv i hvilket omfang, de grønne krav skal anvendes i de enkelte udbud. Digitaliseringsstyrelsen står klar til at give sparring på hvilke grønne krav, der kan stilles i det pågældende indkøb og der indsamles og deles løbende erfaringer på tværs.

  For mere information om afprøvningen kontakt specialkonsulent i Digitaliseringsstyrelsen Frederik Nøhr Brünner på frnob@digst.dk / tlf.: 30 52 54 39.

  Baggrund

  Som en del af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb har Digitaliseringsstyrelsen undersøgt, hvordan offentlige myndigheder bedst kan stille grønne krav til indkøb af dataopbevaring og -behandling. Konklusionen er, at EU’s Green Public Procurement (GPP)-kriterier for datacentre, serverrum og cloudservices, vurderes at være det mest hensigtsmæssige grønne kravsæt at anvende på området. Det skyldes bl.a., at kravsættet bygger på internationale standarder og er udformet på en sådan måde, at offentlige indkøbere kan kopiere kravene direkte ind i deres udbudsmateriale og kontrakter.

  Afrapporteringen kan ses på digst.dk

  Kriterierne er netop gjort tilgængelige i et nyt og mere pædagogisk format på den fællesoffentlige portal Den Ansvarlige Indkøber. Her kan du som offentlig indkøber finde konkrete formuleringer, der kan sættes direkte ind i udbud og kontrakter til anskaffelser inden for hhv.

  Datacentre og serverrum (denansvarligeindkober.dk) eller

  Cloud, hosting og it-systemer (denansvarligeindkober.dk)