Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

Udforsk emner som rekruttering og kapacitetsopbygning, kvalitetsudvikling i dagpleje og læringslighed og social mobilitet på sessioner på KL’s Dagtilbudskonference

550 har allerede tilmeldt sig KL’s Dagtilbudskonference, som afholdes den 29. maj 2024 i Odeon i Odense, og du kan stadig nå at gøre det samme. På konferencen vil der både være oplæg i plenum samt en række sessioner. Sessionerne sætter bl.a. fokus på arbejdet med at styrke kvaliteten i dagplejen, rekruttering og kapacitetsopbygning i dagtilbud, professionelle læringsfællesskaber, og meget mere. Læs mere om de forskellige sessioner og se, hvordan du tilmelder dig konferencen.

02. apr. 2024
Børn der leger med blade fra naturen

Indhold

  Rekruttering og kapacitetsopbygning i dagtilbud 

  Session 1 på KL’s Dagtilbudskonference sætter fokus på rekruttering og kapacitetsopbygning i dagtilbud. Flere kommuner og dagtilbud oplever udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt pædagogisk personale. Samtidig viser den nationale kvalitetsundersøgelse, at kvalificeret personale er afgørende for kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer. På sessionen vil Danmarks Evalueringsinstitut præsentere deres kortlægning i projektet ”Flere pædagoger til dagtilbud”. Ligeledes vil Vejen Kommune præsentere dilemmaer omkring kapacitetsopbygning, og hvordan de arbejder med at aktivere ressourcer til det pædagogiske arbejde.

  Kvalitetsudvikling i dagplejen 

  Session 2 på KL’s Dagtilbudskonference sætter fokus på kvalitetsudvikling i dagplejen. Knap 1/3 af 0-2-årige børn har deres dagligdag i dagplejen. Dagplejen adskiller sig markant fra daginstitutioner ved, at dagplejeren som udgangspunkt arbejder alene i eget hjem med færre børn. Den nationale kvalitetsundersøgelse fra foråret 2023 viser, at det pædagogiske læringsmiljø i dagplejen i mere end fem ud af 10 dagplejere er af utilstrækkelig kvalitet. På sessionen vil Aalborg Kommune give et indblik i deres udviklingsproces, som de har gennemgået under deres deltagelse i KL’s partnerskab om udvikling af kvalitet i dagplejen, og hvilke indsatser de har igangsat for at udvikle kvaliteten i dagplejen.

  Læringslighed og social mobilitet i dagtilbud 

  Session 7 på KL’s Dagtilbudskonference sætter fokus på læringslighed og social mobilitet i dagtilbud. Det kommunale dagtilbud spiller en helt central rolle i arbejdet med at skabe læringslighed og social mobilitet. Men hvad kræver det af det kommunale børneområde at skabe en kvalitet, der fremmer barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse og gør en forskel for de yngste borgere? Med ”De små børns Bornholm” samler Bornholms Regionskommune, i et partnerskab med Egmont Fonden og Socialt Udviklingscenter SUS, initiativer, indsatser og tilbud i ét program. På sessionen vil Bornholms Regionskommune give et indblik i, hvordan bornholmske børnehuse arbejder med et udvidet og tværfagligt familiesamarbejde, nye former for kompetenceudvikling og samarbejder med civilsamfundet om at give de små bornholmere den bedste start på livet.

  Tilmelding 

  Læs mere om program, tilmelding og stande

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  E-mail: cael@kl.dk