Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

Tilmelding til KL’s Dagtilbudskonference den 29. maj 2024 er nu åben

Nu er der åbnet for tilmeldingen til KL’s Dagtilbudskonference 2024, som sætter fokus på ledelse af kvalitet til gavn for alle børn. Det er en helt central ledelsesmæssig opgave at understøtte og rammesætte arbejdet med kvalitetsudvikling, og derfor stiller konferencen skarpt på de ledelsesmæssige greb ind i udviklingen af kvalitet i dagtilbud.

19. feb. 2024
Børn der leger med blade fra naturen

Indhold

  Ledelse af kvalitet til gavn for alle børn

  I foråret 2023 fik vi et unikt indblik i kvaliteten på 0-2-årsområdet, da resultaterne fra den første nationale kvalitetsundersøgelse blev præsenteret. Desværre peger undersøgelsen på, at utilstrækkelig kvalitet for mange steder står i vejen for at understøtte børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Derfor er der fortsat et behov for målrettet at arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbud.  

  Kun ét ud af 10 dagtilbud kan gøre en positiv forskel for børn i udsatte positioner. Det betyder, at der i høj grad er behov for at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer, så de understøtter hele børnegruppen og styrker læring og trivsel hos alle børn gennem deres tid i et dagtilbud.  

  KL’s Dagtilbudskonference 2024 sætter fokus på ledelse af kvalitet til gavn for alle børn. Det er en helt central ledelsesmæssig opgave at understøtte og rammesætte arbejdet med kvalitetsudvikling, og derfor stiller konferencen skarpt på de ledelsesmæssige greb ind i udviklingen af kvalitet i dagtilbud. Der sættes fokus på ledelse i hele styringskæden, både i det enkelte dagtilbud og på forvaltningsniveau. 

  Mange børn får deres første erfaringer med at være en del af et fællesskab uden for familien i dagtilbud, hvor de lærer at indgå i relationer med andre børn. Det er afgørende, at dagtilbuds kan skabe stærke børnefællesskaber, som er med til at forebygge, at børn segregeres væk fra almenområdet.

  Derfor sætter Dagtilbudskonferencen også fokus på, hvordan vi understøtter, at alle børn har mulighed for at deltage og være en del af et fællesskab i dagtilbud. Det kræver både et blik for samspillet mellem barn og voksen, men også for børnenes indbyrdes relationer, og hvordan man understøtter børns nysgerrighed over for hinanden. Derudover stiller konferencen skarpt på den rolle, som legen kan spille i børns fællesskaber, og hvordan den bliver værdifuld i forhold til at få flere børn med i fællesskaber. Samtidig er det væsentligt at have blik for, hvordan man ledelsesmæssigt understøtter arbejdet med børns fællesskaber og trivsel. Det og meget mere skal vi dykke ned i på dagtilbudskonferencen.

  KL glæder sig til at byde velkommen til årets Dagtilbudskonference, som i år afholdes i Odeon i Odense den 29. maj 2024.  

  Sessioner

  På konferencen vil der både være oplæg i plenum samt en række sessioner.  sessionerne sætter bl.a. fokus på kommunale eksempler på arbejdet med at styrke den faglige ledelse i dagtilbud, rekruttering og kapacitetsopbygning i dagtilbud, professionelle læringsfælleskaber, og meget mere.

  Målgruppe

  Dagtilbudskonferencen henvender sig til forvaltningschefer, forvaltningsmedarbej­dere, områdeledere, dagtilbudsledere og andre interessenter på dagtilbudsområdet.

  Tilmelding og information

  Information om program, tilmelding og stand, kan læses på dagtilbudskonferencens tilmeldingsside 

  Læs mere om tilmelding, program og stande

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  E-mail: cael@kl.dk