Gå til hovedindhold
Nyhed
Dagtilbud
Børn og unge

Legen er i fokus på kommende netværksmøde - Se program og tilmeld jer

I marts afholdes årets første møde i KL’s netværk for bevægelse, leg og læring i dagtilbud. Temaet ’Leg’ vil blive sat under lup på netværksmødet d. 14. marts. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig netværket – fristen er d. 1. marts.

26. feb. 2024

Indhold

  Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er der kommet et nyt fokus på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte leg og bevægelse. Netop legen vil blive taget under kærlig behandling på det kommende netværksmøde i KL’s netværk for bevægelse, leg og læring. Med legen som omdrejningspunkt, skal vi blive klogere på leg, klogere på det som leg skaber i og for børn, og mon ikke vi også selv skal prøve på egen krop, hvad det der leg og bevægelse kan? Programmet for dagen er nu ude, og kan læses nedenfor.

  Oplæg om det pædagogiske arbejde med leg i dagtilbud

  På netværksmødet vil Helle Hovgaard Jørgensen, docent i leg og børne- og ungdomskultur ved UCL, fortælle om legens væsen. Hun medbringer fire par briller, eller perspektiver på, hvordan vi analyserer og arbejder med leg. To af disse perspektiver er ’legekroppen og æstetiske processer’, og omhandler bl.a. det fysiske ved legen, og hvad man gør hvis legen bliver for vild, samt perspektivet om hvad pædagogen gør, som omhandler hvordan man lytter til leg, er nysgerrig, og hvor man placerer sig og er i børnenes leg. Helle vil udfordre deltagerne på deres legeforståelse, og hvad den legeforståelse gør for legen, og forhåbentligt belyse hvilke lokale handlinger der styrker leg.

  På mødet vil vi ligeledes få besøg af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som vil præsentere deres projekt ’kvalitetsstærke legemiljøer – sammen med børnene’. Et projekt der er udviklet i samarbejde med praktikere i flere forskellige kommuner, og som med børnenes egen legeinteresse i centrum har arbejdet med at skabe stærke legemiljøer med børnene som medskabere. Søs Greve Nielsen, dagtilbudsleder i Billund Kommune, har været en del af projektet, og vil fortælle om deres arbejde med legemiljøer i egen institution.

  Om netværket i 2024

  Netværket har fokus på at skabe rum for vidensdeling, erfaringsudveksling og give inspiration til konkrete greb til at skabe bevægelse, leg og læring i dagtilbud.

  Der afholdes tre møder i netværket:

  • Den 14. marts 2024 i KL-Huset i København.
  • Den 11. juni 2024 – afholdes virtuelt.
  • Den 17. september – afholdes virtuelt.

  Møderne vil bestå af vidensoplæg, erfaringsudveksling og sparring mellem deltagerne.

  Prisen for 1-2 deltagere fra samme kommune er 5000 kr. eks. Moms
  Prisen for 3-5 deltagere fra samme kommune er 6000 kl. eks. Moms. 

  Tilmeldning og program til KL´s netværk for bevægelse, leg og læring i dagtilbud

  Kontakt

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Konsulent

  Søren Hoby Andersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3284

  E-mail: soha@kl.dk