Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

Hør om DCUM's nye projekt om kvalitetsstærke legemiljøer til KL's netværk for bevægelse, leg og læring i dagtilbud

På årets første møde i KL’s netværk for bevægelse, leg og læring i dagtilbud, der afholdes d. 14. marts 2024, vil Dansk Center for Undervisningsmiljø holde oplæg om kvalitetsstærke legemiljøer, og hvordan både ledere og pædagoger kan fremme disse legemiljøer.

12. feb. 2024

Indhold

  Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 er der kommet et nyt fokus på, hvordan det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte leg og bevægelse. Leg, børnefællesskaber og børns nysgerrighed er centrale elementer i læreplanen, og udvikling og design af legemiljøer er derfor en løbende opgave for det pædagogiske personale. Dog ligger kvaliteten af disse legemiljøer lavt – noget som Kvalitetsrapporten af EVA fra 2023 også viste. På denne baggrund har Dansk Center for Undervisningsmiljø i samarbejde med Lego Foundation lavet et projekt for at samle og udbrede viden og metoder til at skabe kvalitetsstærke legemiljøer. Kernen i projektet er at se børnene som medskabere af legemiljøer. Dette vil DCUM fortælle mere om på vores kommende netværksmøde i KL-Huset i København.

  Børnenes egen legeinteresse som centrum

  Projektet ’kvalitetsstærke legemiljøer’ af Dansk Center for Undervisningsmiljø arbejder med tre ingredienser for udvikling af legemiljøet: Børneperspektiv, voksendeltagelse og det fysiske rum. Det fysiske rum bør være foranderligt og indrettes efter børnenes skiftende interesser og behov, og voksendeltagelse er nødvendig for at inddrage alle børn, eller for at fastholde legen ved at inspirere med nyt indhold eller at sætte nye lege i gang. Projektet har fokus på børn som medskabere af legemiljøet, og derfor er børneperspektivet centralt. Det er ved at følge børnenes legeinteresse, at det pædagogiske personale finder ud af, hvad børnene er udviklings- og læringsmæssigt optaget af. Hvis børnene er optagede af superhelteleg, hvor de overskrider egne grænser ved at løbe stærkt, kravler op eller hopper ned, kan børnenes alsidige personlige udvikling understøttes. Er børnene optagede af butiksleg, hvor forskellige roller indtages, kan børnenes sproglige og sociale udvikling understøttes. Et fokus på børnenes legeinteresse fra det pædagogiske personale gør således arbejdet med den pædagogiske læreplan dynamisk, og følger den virkelighed børnene er i.

  Materiale udviklet tæt på praksis

  Projektet af DCUM er udviklet i samarbejde praktikere gennem fem workshops, og i samarbejde med institutioner i Billund, Randers og Frederiksberg Kommuner. Materialet er yderligere afprøvet i seks andre kommuner. Derfor vil oplægget af Dansk Center for Undervisningsmiljø på det kommende netværksmøde gå ind i disse erfaringer ude fra praksis. Erfaringer med hvordan de har set og oplevet børnene og deres leg i de nyudviklede legemiljøer. Erfaringer med hvilken betydning kvalitetsstærke legemiljøer har for børnene, samt erfaringer med hvordan materialet kan spille ind i pædagogernes faglige arbejde. Erfaringer og konkrete eksempler fra forskellige institutioner kan I blive klogere på, på det kommende netværksmøde.

  Tilmelding til netværket i 2024

  Tilmeldingen til netværket er stadig åben. Det kommende netværksmøde bliver afholdt fysisk i KL-Huset i København, torsdag d. 14. marts 2024. Derudover vil møderne i 2024 yderligere bestå af to virtuelle netværksmøder hhv. d. 11. juni og 17. september.

  Tilmelding og information om netværket kan findes på 

  tilmeldingssiden for KL's netværk for bevægelse, leg og læring i dagtilbud.

  Kontakt

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Konsulent

  Søren Hoby Andersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3284

  E-mail: soha@kl.dk

  Student

  Emil Hegewald Rose

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3518

  E-mail: emro@kl.dk