Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

Kommunernes digitaliseringsprogram 4/Klima og ressourcer

I delprogram 4 arbejder vi med datadreven klimatilpasning, digitale affaldsdata og databaseret energiledelse.

Indhold

  Med strategien ”På forkant med fremtiden velfærd” har kommunerne og KL annonce­ret en vision om et gearskifte i forhold til di­gitalisering, data og ny teknologi. Det inde­bærer, at modne løsninger skal skaleres og udbredes hurtigere, så kommunerne kan integrere ny teknologi i opgaveløsningen, som borgerne oplever som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden.

  Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visio­ner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den tekno­logiske udvikling og digitaliseringen af sam­fundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet.

  Kommunernes digitaliseringsprogram består af seks delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer bag kommunernes vision på det digitale område. Delprogram 4 handler om klima og ressourcer og formålet med delprogam 4 om klima og ressourcer er, at få sammentænkt og øget indsatser specifikt i forhold til arbejdet med data i klima- og miljøindsatsen, herunder særligt i forhold til vand, affald, natur, miljø og kommunal energiledelse.

  Delprogram 4 om klima og ressourcer

  Digitaliseringsstrategier

  Læs mere om Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og fælleskommunale samarbejder

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023