Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Digitalisering og teknologi

GeoDanmark og GeoFA

GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og de 98 kommuner om at vedligeholde en kortlægning af by og landskab, som er præcis og aktuel. GeoFA er de geografiske fagdata i GeoDanmark.

Indhold

  Kortlægningen i GeoDanmark hjælper beslutningstagere og sagsbehandlere i det offentlige med at skabe bedre offentlig forvaltning til gavn for både borgere og virksomheder. Hvor kan vi bygge? Virker vores klimasikring? Skrider det fremad med skovrejsningen? Er vores hjemmeplejeruter optimale?

  GeoDanmark grunddata er en del af de fællesoffentlige grunddata. Dét betyder, at vores data om blandt andet bygninger, veje, vandløb og søer er frit tilgængelige og kan bruges af alle til forskning, forretning og udvikling. Om grunddata gælder netop, at indsatsen skal komme hele Danmark til gavn. Data kan kombineres med andre datakilder, og en af disse datakilder er de geografiske fagdata fra GeoFA, som du kan læse om længere nede på siden her. 

  KL administrerer en pulje af kommunale GeoDanmark midler, der sikrer, at kommunerne kan deltage i GeoDanmarks aktiviteter på lige fod med staten, så kommunerne i praksis har mulighed for at høste gevinster af GeoDanmark samarbejdet. Det er den kommunale del af GeoDanmark bestyrelsen, som fastlægger arbejdsprogram og budget for disse aktiviteter.

  Kommunernes deltagelse i GeoDanmarks aktiviteter understøttes blandt andet ved at kommunerne kan få godtgjort omkostninger til GeoDanmark møder, få frikøbt kommunale medarbejdere til specifikke GeoDanmark opgaver og projekter samt gennem aflønning af kommunale formænd for GeoDanmarks fora.

  Kommunernes gevinster af GeoDanmark samarbejdet understøttes af en række projekter, der sikrer kommunal implementering af GeoDanmarks dataportefølje, samt kommunal kompetenceudvikling med henblik på at løfte de kommunale dele af GeoDanmark-opgaverne. Disse aktiviteter ligger typisk i direkte forlængelse af GeoDanmarks arbejdsprogram. Eksempler på dette er implementering af vejreference, opdatering af friluftsdata og understøttelse af integration af GeoFA i GeoDanmark.

  KL's aktive rolle som en del af GeoDanmark sikrer, at kommunerne spiller med i den aktuelle samfundsdagsorden, ved at GeoDanmarks dataportefølje synliggøres i relation til vigtige kommunale samfundsopgaver. Det er eksempelvis klimatilpasning, CO2-reduktion og multifunktionel jordfordeling, hvor det er vigtigt med aktuelle og præcise datagrundlag for at finde de bedste løsninger for kommunerne.

  KL bidrager til GeoDanmarks Fællessekretariatet, hvilket er med til at sikre, at de administrative opgaver i forbindelse med arbejdsprogrammets aktiviteter bliver løst. Det ledelsesmæssige ansvar for, at fællessekretariat hænger sammen i det daglige, er placeret i KL og SDFI. KL bærer således ansvaret for at sikre den løbende koordinering af kommunernes position i foreningen i forhold til den daglige betjening af bestyrelse og udvalg. Denne opgave fremgår også specifikt af GeoDanmarks forretningsmodel.

  GeoDanmarks arbejdsprogram 

  GeoFA er en frivillig samling af kommunale data, som vurderes at have værdi på tværs af kommunegrænser – både for andre eksterne anvendere som for kommunerne. Det er gratis og frivilligt for kommunerne at benytte databasen til opbevaring og udstilling af data – og også gratis for tredjepart at anvende data.

  GeoFA-databasen har den styrke, at den sikrer en standardisering af kommunale data på tværs af kommunegrænser og dermed en potentiel landsdækkende anvendelse af data. En fælles datamodel sikrer, at data får en ensartet kvalitet på tværs af kommunerne.

  Eftersom det er frivilligt for kommunerne at lægge data i GeoFA, vil ikke alle datasæt være komplette, hverken geografisk eller indholdsmæssigt, da det er op til de enkelte kommuner, hvor meget og hvilke datatyper, de lægger i databasen. Det forventes, at der løbende vil komme flere kommuner, som lægger data ind.

  GeoFA-databasen rummer for eksempel skoledistrikter, de kommunale friluftsdata samt ladestandere.

  Du kan læse mere om GeoFA her:

  Geografiske Fagdata i GeoDanmark (GeoFA)

  Information om registrering og hentning af GeoFA-data