Gå til hovedindhold

Høringssvar 2021: Klima og Erhverv

20 resultater

Høringssvar: Udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatser

01. dec. 2021
Forsyning
Teknik og miljø
Høringssvar

Miljøministeriet har sendt lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven i høring vedr. bemyndigelse til fastsættelse af regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder. KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger.

Høringssvar; Udtagning af kulstofrige lavbundsjorder

29. nov. 2021
Vand og natur
Landbrug
Teknik og miljø

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har sendt et udkast til ændret bekendtgørelse om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter) i høring den 4. november 2021. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til udkastet til bekendtgørelsen.

Høringssvar: Justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27

24. nov. 2021
Landbrug
Teknik og miljø
Høringssvar

Landbrugsstyrelsen har sendt supplerende miljørapport inklusive justeret for- slag til den danske CAP-plan 2023-2027 i fornyet høring den 11. november 2021 på baggrund af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer hertil.

Høringssvar: Alternative drivmidler til transport (AFI-loven)

21. nov. 2021
Transport
Teknik og miljø
Høringssvar

Transportministeriet har den 8. november 2021 udsendt en supplerende høring af udkast til lovforslag om ny AFI-lov. Baggrunden for den supplerende høring er en politisk aftale om regulering af ladestandermarkedet af 28. oktober 2021 og som opfølgning på modtagne høringssvar til det tidligere udsendte udkast til en ny AFI-lov.

Høringssvar: Lov om kemikalier

17. nov. 2021
Teknik og miljø
Høringssvar

Miljøministeriet har sendt forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer) i høring den 13. oktober 2021. KL takker for muligheden for at komme med kommentarer til lovforslaget.

Høringssvar: Affaldsbekendtgørelsen (nov. 2021)

15. nov. 2021
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har modtaget høring af udkast til affaldsbekendtgørelsen. KL takker for det fremsendte og fremsender hermed bemærkninger til høringen. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.