Gå til hovedindhold

Høringssvar 2021: Integration

Høringssvar: Ændring af repatrieringsstøtte

06. dec. 2021
Integration
Høringssvar

KL har modtaget høring om udkast til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love med frist for afgivelse af bemærkninger den 8. december 2021.

Høringssvar: Repatrieringsloven (opdateret)

28. okt. 2021
Integration
Høringssvar

KL har modtaget udkast til opdateret vejledning om repatrieringsloven med frist for angivelse af bemærkninger den 29. oktober 2021.

Høringssvar: Opholdstilladelse

23. sep. 2021
Integration
Høringssvar

KL har modtaget udkast til lovforslag om midlertidig opholdstilladelse til visse personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. med frist for afgivelse af bemærkninger den 24. september 2021.

Høringssvar: Vejledningspligt om repatriering

02. mar. 2021
Integration
Høringssvar

KL vil gerne bemærke, at når kommunerne ikke er i mål med implementeringen mere end 2 år efter ikrafttrædelsestidspunktet, så hænger det sammen med en manglende digital løsning, der skulle gøre det enkelt for kommunerne at udsøge målgruppen.

Høringssvar: Ændring af integrationsloven

02. mar. 2021
Integration
Høringssvar

KL har modtaget forslag til lov om ændring af integrationsloven (ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering) med frist for angivelse af bemærkninger den 5. marts 2021.

Høringssvar: Ændring af repatrieringsloven

23. feb. 2021
Integration
Høringssvar

KL har modtaget udkast til lov om ændring af repatrieringsloven (regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet af repatrieringsstøtte, indhentelse af oplysninger om ansøgeren fra Kriminalregisteret, nægtelse af hjælp til repatriering af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, m.v.) med frist for afgivelse af bemærkninger den 5. marts 2021.